Bydd y Gwasanaeth Cofio blynyddol eleni’n cael ei gynnal ym Modhyfryd ddydd Sul, 10 Tachwedd ac yn dechrau am 10.55am.

Cynhelir y Gwasanaeth ger Cofeb y Ffiwsilwyr Cymreig ym Modhyfryd ddydd Sul, 10 Tachwedd am 10.55am.

Am 10.59, bydd y biwglwr yn canu’r “Caniad Olaf” a chynhelir dau funud o dawelwch.

Estynnir gwahoddiad i chi ddod i’r digwyddiad teimladwy hwn i gofio’r rhai hynny a frwydrodd ac a fu farw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, yr Ail Ryfel Byd, a’r holl ryfeloedd sydd wedi rhygnu ymlaen ers hynny.

Mae Trefn y Gwasanaeth ar gael i’w lawrlwytho a bydd copïau hefyd ar gael ar y diwrnod.

Cynghorir y cyhoedd y bydd rhwystrau’n cael eu gosod am 10.30am yn y lleoliadau canlynol er mwyn i’r parêd allu pasio’n ddiogel ac i ddiogelu’r ardal o’i amgylch:

• Stryt Caer (ger hen dafarn y Feathers)
• Stryt Holt (ger tafarn y Welch Fusilier)
• Ffordd Caer (ger cylchfan Ffordd Caer/Ffordd Powell)

Bydd mynediad i Faes Parcio Bodhyfryd ger Byd Dŵr, felly, ar gael tan 10.30am yn unig.

Bydd cyfleusterau ar gael i bobl hŷn, musgrell neu anabl ddilyn y gwasanaeth y tu mewn i’r Neuadd Goffa.

Ni fydd angen talu am barcio yn unrhyw un o feysydd parcio’r Cyngor yng nghanol y dref, ac eithrio Tŷ Pawb, o 10am ymlaen.

Bydd Diwrnod y Cadoediad yn cael ei gofio ddydd Llun, 11 Tachwedd ar Sgwâr y Frenhines a bydd y seiren ymosodiad awyr yn cael ei chanu ar gyfer hyn am 11am.

Anogir aelodau’r cyhoedd i ddod i un gwasanaeth cofio neu i’r ddau.

LAWRLWYTHO’R GORCHYMYN GWASANAETH