Mae Cymru dim ond un fuddugoliaeth i ffwrdd o’u gamp lawn cyntaf ers 2013!

Ddydd Sadwrn hwn, fe fyddan nhw’n wynebu Iwerddon yng Nghaerdydd am diwrnod bendigedig o rygbi!

Byddwn yn mynd amdani yn Wrecsam hefyd!

Ewch i Tŷ Pawb am ddiwrnod o gerddoriaeth fyw, chwaraeon, crefftau a bwyd a diod gwych!

Byddwn yn dangos pob un o dair gêm y chwe gwlad ar ein sgrîn fawr.

Bydd cerddoriaeth fyw hefyd gan Andy Hickie rhwng 1pm-2pm yn ein Ardal Fwyd, yn ogystal â phaentio wyneb thematig y Chwe Gwlad gyda Sophia Leadill.

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

Amseroedd cychwyn

12.30pm – Yr Eidal v Ffrainc
2.45pm – Cymru v Iwerddon
5.00pm – Lloegr v Yr Alban

  • Bydd y bar ar agor – 12.00pm-7.00pm
  • Bwyd/diod ar gael drwy’r dydd yn ein Llys Bwyd
  • Bydd siopau/stondinau marchnad ar agor
  • Cofiwch gweld ein harddangosfeydd cyfredol: Julie Cope’s Grand Tour: The Story of a Life by Grayson Perry a Twist i Fyny Twist i Lawr –  ar agor 10.00am-5.00pm.

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb