Easter, Y Pasg

Gan fod Y Pasg yn agosáu yn gyflym rydym yn rhoi rhybudd buan o Helfa Fawr Wy Pasg a fydd yn digwydd yn Sgwâr Y Frenhines, Wrecsam ddydd Iau 18 Ebrill rhwng 11am a 2pm.

Mae mynediad yn rhad ac am ddim!

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

“Beth fydd yn rhaid i’r plant ei wneud?”

Mi fydd yna babell yn Sgwâr Y Frenhines lle all plant wneud eu Basgedi Pasg eu hunain a chael taflen gliwiau.

Yna byddent yn gwneud eu ffordd o amgylch y cliwiau gan lenwi eu basgedi ar hyd y ffordd.

Mae angen canfod llythrennau hefyd a bydd angen gwneud nodyn ohonynt er mwyn canfod y gair Pasg cudd.

Unwaith maent wedi cwblhau mae angen mynd yn ôl i Sgwâr Y Frenhines i gael gwobr fach.

Peidiwch ag anghofio i gadw’r diwrnod yn rhydd. Dydd Iau 18 Ebrill rhwng 11am a 2pm

A fydd angen cludiant i’r ysgol arnoch ym mis Medi? Gwnewch gais ar-lein rŵan

GWNEWCH GAIS AR-LEIN RŴAN