Fel yr ydych yn gwybod, rydym yn gweld cyfnodau hir o law, gydag o gwmpas 30-40mm o law dros bob ardal, a gyda 70-80mm o law ar dir uchel.

Mae’r rhagolwg yn awgrymu lleihad yn  y glaw drwy’r ddydd, ond bydd  glaw trwm yn ailddechrau ymhellach ymlaen. Rydym yn disgwyl glaw trymach heno a trwy’r nos – rydym yn rhagweld tua 20-30mm. Bydd y tywydd yn gwella fory.

Materion cenedlaethol a rhybuddion – Diweddariad

Mae Rhybudd o Lifogydd wedi cael ei gyhoeddi gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

Rhybudd o Lifogydd mewn grym: Gwastatir Dyffryn Dyfrdwy rhwng Llangollen a Dolydd Trefalyn.

Disgwylir llifogydd mewn: Eiddo ynysedig ac ardaloedd eang o dir amaethyddol yng ngorlifdir Gwastatir Dyfrdwy.

Mae rhybudd llifogydd mewn lle ym Mangor-is-y-Coed, ond ar hyn o bryd mae’r risg yn gymharol isel

Rydym yn derbyn nifer fawr o alwadau ar hyn o bryd felly rhowch wybod am unrhyw broblemau llifogydd ar-lein. Mae’r adroddiad yn mynd yn syth at ein staff Strydoedd o fri

Mae’r nifer o faterion lleol yn tyfu, ond staff wedi delio a  nifer ohonynt heddiw.

Dderbyniwyd dros 150 o adroddiadau annibynnol gan y Canolfan Cyswllt, ac mae nifer o safleoedd dan sylw ar hyn o bryd.

Yn anffodus, rydym yn ymwybodol o fylchu i nifer o eiddo. Rydym yn delio gyda nifer o alwadau am fagiau tywod.

Rhwystradau i Deithio

Bydd rhwystrad i deithio ar reilffordd – awgrymwyd i deithwyr i gysylltu â National Rail gydag unrhyw ymholiadau.

A41 Broxton i Gaer – CAU gan HEDDLU CAER

Gwyriad ar gael ar yr A534 (problemau lleol yn  Llan y Pwll  – yn cael ei fonitro yn ofalus)

Ffyrdd Lleol

Mae problemau ar nifer o ffyrdd traffig pwysig lleol.

Ffordd Cefn – Pum Rhyd – AR GAU
Glannau Clywedog wedi gorlifo

Lon Gamford, Yr Orsedd – AR GAU
Draeniau yn llawn

B5130 Isycoed/Bowling Bank – Ar agor ond rhaid cymryd  gofal

B4500 Pontfadog – Ar agor ond rhaid cymryd  gofal