Ydych chi’n angerddol am yr amgylchedd a lleihau plastigau defnydd untro? A yw’n bwysig i chi weithio tuag at ymddygiad llai gwrthgymdeithasol? Neu, ai’r mater pwysicaf i chi yw gwella dealltwriaeth pobl am iechyd meddwl?

Wel, dyma eich cyfle i godi’ch llais a rhoi gwybod i Senedd yr Ifanc.

Bob dwy flynedd mae Senedd yr Ifanc Wrecsam yn holi pobl ifanc yr ardal beth yw’r mater pwysicaf sy’n eu hwynebu.

Dydi hi ddim yn rhy hwyr i ddweud eich dweud…

Bydd yr ymgynghoriad yn para tan ddydd Gwener, 25 Hydref 2019.

Os ydych chi’n iau na 25 gallwch ddweud eich dweud yma.

Os ydym ni’n cael setliad gwael, bydd yn rhaid i ni ystyried toriadau pellach. Dweud eich dweud.

DWEUD EICH DWEUD