Wrexham Librar

Os ydych chi erioed wedi gweithio mewn llyfrgell yn Wrecsam, yna hoffem eich gwahodd i barti!

Fel rhan o ddathliadau hanner canrif Llyfrgell Wrecsam mae gwahoddiad i bob cyn aelod o staff (a gwestai) ddod i aduniad yn Llyfrgell Wrecsam ddydd Mercher, 25 Ionawr o 10.30am tan 12pm.

Cofiwch ddod â lluniau efo chi, er mwyn i ni hel atgofion dros baned a chacen!

Bydd yr arddangosfa ar hanes Llyfrgell Wrecsam yn dal ar agor yn yr adeilad, felly fe allwch chi rodio llwybrau atgof gyda’ch gilydd.

Os hoffech chi ddod i’r aduniad, ffoniwch y llyfrgell ar 01978 292090 neu anfonwch neges i library@wrexham.gov.uk.

When it comes to the cost of living, making sure you claim all the help and support you’re entitled to could make a huge difference.

CLAIM WHAT’S YOURS