Ydych chi’n methu’n lân â meddwl am rywbeth i’w roi mewn hosan Nadolig? Dyma’r ateb perffaith i chi!

Mae calendr Rhyfeddodau Wrecsam yn llawn dop o ffotograffau trawiadol o bensaernïaeth hyfryd a llecynnau prydferth yn y fwrdeistref sirol a dynnwyd trwy gydol y flwyddyn gan ffotograffwyr amatur lleol.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM DDIWEDDARIADAU WYTHNOSOL.

Mae Calendr Rhyfeddodau Wrecsam 2019 wedi’i argraffu ac ar gael i’w brynu yn yn lleoliadau canlynol:
• Y Ganolfan Groeso
• Llyfrgell Wrecsam
• Amgueddfa Bwrdeistref Sirol Wrecsam
• Caffi ‘Bank Street Social’
• Tŷ Pawb

Dim ond £5 yw’r calendr a bydd yr holl elw’n mynd at Gronfa Elusennol y Maer.
Brysiwch, da chi, dim ond 500 sydd wedi’u hargraffu ac os byddan nhw hanner mor boblogaidd â’r llynedd, fe awn nhw i gyd mewn dim o dro!

Meddai’r Cynghorydd Andy Williams, Maer Wrecsam: “Mae’r calendr yn dipyn o fargen ac mae’n dangos rhai o’r golygfeydd a’r adeiladau godidog sydd gennym ni yma yn Wrecsam. Rydyn ni wir yn byw mewn lle bendigedig, ac mae’r calendr yn ffordd dda o atgoffa pawb o hynny. Rwy’n ffyddiog y byddwch chi’n cefnogi fy elusennau eleni drwy brynu copi o Galendr Rhyfeddodau Wrecsam 2019.”

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU