School bus

A fydd eich plentyn yn defnyddio cludiant i’r ysgol y tymor hwn? Dyma wybodaeth ddefnyddiol…

Trefniadau

Bydd nifer o blant yn gwneud y trosglwyddiad o ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd, a gwyddwn y gall ddechrau ysgol newydd fod yn amser pryderus.

Os nad ydych wedi clywed unrhyw beth am gludiant ysgol eich plentyn eto, peidiwch â phoeni – byddwn yn parhau i gysylltu â rhieni’r wythnos hon i gadarnhau trefniadau.

6 awgrym defnyddiol a fydd yn ei gwneud yn haws i ddechrau yn yr ysgol uwchradd

Diogelwch Covid-19

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, bydd angen i ddisgyblion uwchradd (Blwyddyn 7 ac uwch) wisgo gorchuddion wyneb ar gludiant ysgol.

Pasys Bws

Bydd pasys ar gyfer dechreuwyr newydd yn barod i’w casglu o’r ysgol. Bydd gweithredwyr bysiau yn caniatáu disgyblion newydd ar y bws heb basys ar y diwrnod cyntaf.

Gellir amnewid pasys sydd wedi cael eu colli neu eu difrodi am gost o £5.50. Gallwch wneud hyn ar-lein trwy wefan y cyngor – mae’n gyflym ac yn hawdd. Neu ffoniwch 01978 298996.

Trefnwch eich apwyntiad brechlyn Covid-19 ar-lein.

Gwaith ffordd

Mae gwaith ffordd amrywiol a all gael effaith ar weithredwyr bysiau a thacsis yn ystod diwrnod cyntaf y tymor.

Felly mae hyn yn rhywbeth i’w ystyried.

Angen help?

Os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ystod diwrnodau cyntaf y tymor, cysylltwch â’n tîm cludiant ysgol.

Bydd negeseuon e-bost yn cael eu monitro’n barhaus er mwyn galluogi staff i wneud galwadau ffôn i weithredwyr, ysgolion a rhieni er mwyn datrys unrhyw broblemau sy’n codi.

Meddai’r Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant:

“Ar gyfer nifer o blant sy’n dechrau yn yr ysgol uwchradd, dyma’r tro cyntaf iddynt ddefnyddio cludiant ysgol.

“Mae’n naturiol i blant a rhieni deimlo ychydig yn bryderus, ond mae ein swyddogion cludiant wedi bod yn brysur yn rhoi trefniadau yn eu lle, ac ar gael i helpu os oes unrhyw un yn poeni.

“Os yw eich plentyn ym Mlwyddyn 7 neu uwch, sicrhewch eu bod yn gwisgo gorchudd wyneb ar gludiant ysgol, yn unol â chanllawiau Covid cyfredol Cymru. Mae hyn yn bwysig iawn a bydd yn helpu i gadw ysgolion a bysiau yn ddiogel.”

Mae gwneud apwyntiad i dderbyn brechlyn Covid-19 yn haws nag erioed o’r blaen.

TREFNWCH APWYNTIAD AR-LEIN