kitchen food safety

Ydych chi’n gweithio yn y diwydiant bwyd neu letygarwch ac eisiau ennill cydnabyddiaeth swyddogol mewn sgiliau diogelwch bwyd pwysig?

Dyma’ch cyfle i ennill gwobr lefel 2 diogelwch bwyd mewn arlwyo (sylfaenol).

GALL Y DDAU GAM SYML YMA TROI CHI MEWN I ARCHARWR AILGYLCHU!

Mae’r cwrs wedi’i anelu tuag at bawb sy’n delio â bwyd sy’n gweithio o fewn unrhyw sector yn y diwydiant bwyd.

Mae’r pynciau’n cynnwys:
– Bacteria a gwenwyn bwyd
– Halogiad bwyd
– Rheoli plâu
– Hylendid personol
– Deddfwriaeth

Cynhelir y cyrsiau yng Nghanolfan Adnoddau Hightown, Fusilier Way, Hightown, Wrecsam, LL13 7YF ar y dyddiau canlynol:

Hydref 2018
8 a 15 Hydref 6-9pm

Tachwedd 2018
5 a 12 Tachwedd 1-4pm

£55 bob ymgeisydd

I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 01978 298997 neu anfonwch e-bost at foodsafetytraining@wrexham.gov.uk

Sut i fod yn archarwr ailgylchu…mewn dau gam syml.

DERBYNIWCH AWGRYMIADAU AILGYLCHU