Band y dreth gyngor sydd yn penderfynu faint o dreth y cyngor yr ydych yn ei dalu.

Rydym yn ymwybodol fod cwmni wedi bod yn galw cartrefi yn Wrecsam, gan gynnig apelio yn erbyn bandiau Treth Cyngor ar ran preswylwyr am ffi o £150.

Does dim sydd yn anghyfreithiol neu annilys ynghylch y cynnig hwn – yr unig beth yw nad oes angen i chi dalu am y gwasanaeth yma.

Os ydych yn dymuno herio bandio eich cartref, yr oll sydd angen i chi ei wneud yw cysylltu â’r Swyddfa Brisio – y corff o fewn Cyllid a Thollau ei Mawrhydi sydd yn gyfrifol am gyfrifo bandiau eiddo.

Nid oes unrhyw ffi am y gwasanaeth – mae ar gael yn rhad ac am ddim.

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am apeliadau bandiau Treth Cyngor trwy ymweld â gwefan y Llywodraeth (dolen cyswllt Saesneg).