School Uniform

Mae Grant Datblygu Disgyblion Llywodraeth Cymru ar gael i helpu gyda chostau gwisg ysgol a phethau eraill i blant ysgol o deuluoedd ag incwm isel.

Ydw i’n gymwys i ymgeisio am y Grant Datblygu Disgyblion?

Mae unrhyw blentyn sy’n mynychu ysgol yn Wrecsam ac sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim, ac yn y grwpiau blwyddyn canlynol, yn gymwys i gael y grant:

  • Yn cychwyn yn y dosbarth derbyn mewn ysgol gynradd
  • Yn cychwyn ym mlynyddoedd 1 i 11
  • Mewn ysgol arbennig, canolfan adnoddau anghenion arbennig neu uned gyfeirio disgyblion a rhwng 4 a 15 oed

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan eich cyngor lleol – cofrestrwch i dderbyn bwletinau ar ffurf e-bost.

Mae pob plentyn sy’n derbyn gofal hefyd yn gymwys, beth bynnag yw eu statws prydau ysgol am ddim.

Ar gyfer y flwyddyn ysgol hon yn unig, mae’r grant wedi’i gynyddu fel bod plant sy’n mynd i flwyddyn 7 yn cael £300 a phlant ym mhob blwyddyn ysgol arall, o’r derbyn hyd at flwyddyn 11, yn cael £225.

Gallwch ddarllen mwy yma.

Ar gyfer beth alla’ i ddefnyddio’r grant?

Gallwch ddefnyddio’r grant i dalu costau:

  • gwisg ysgol
  • dillad chwaraeon ysgol
  • gwisg ar gyfer gweithgareddau ehangach (er enghraifft chwaraeon, sgowtiaid a geidiaid)
  • offer (bagiau ysgol a deunydd ysgrifennu)
  • offer arbennig lle mae gweithgareddau cwricwlwm newydd yn dechrau (fel dylunio a thechnoleg)
  • offer ar gyfer teithiau y tu allan i oriau ysgol (fel dillad sy’n dal dŵr ar gyfer dysgu yn yr awyr agored)
  • gliniadur neu ddyfais llechen

Gallwch ymgeisio rŵan at flwyddyn ysgol 2022-2023 (ar sail y grŵp blwyddyn mae’ch plentyn yn mynd iddo ym mis Medi 2022) tan 31 Rhagfyr 2022.

Anfonwch un cais yn unig. Os oes angen, gallwch ychwanegu sawl plentyn at yr un cais (gallai ceisiadau lluosog achosi oedi wrth brosesu eich grant).

Gallwch wneud cais rŵan yma.

Anfonwch e-bost at uniformgrant@wrexham.gov.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am y grant.

Derbyniwch ein prif straeon dros e-bost.

TANYSGRIFWYCH