Wrexham Library

Ydych chi’n chwilio am ffordd newydd o ddifyrru’ch plant dros wyliau’r haf?

Beth am archebu lle ar y sesiwn grefft wych hon yn llyfrgell Wrecsam lle gall plant wneud Robot pin hollt. .

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan eich cyngor lleol – cofrestrwch i dderbyn bwletinau ar ffurf e-bost.

Mae’r sesiynau hyn yn cyd-fynd yn dda â Sialens Ddarllen yr Haf eleni – Teclynwyr. Mae’r sesiwn yn addas ar gyfer plant 5+ oed ac mae archebu lle yn hanfodol a bydd yn digwydd ddydd Gwener 29 Gorffennaf, 1-2pm.

Peidiwch ag anghofio ymuno â nhw ar Sialens Ddarllen yr Haf hefyd, bydd gennych chi fynediad i’r wefan a fydd yn rhoi llawer o syniadau i chi ar gyfer hwyl, gweithgareddau a darllen dros wyliau’r ysgol.

Derbyniwch ein prif straeon dros e-bost.

TANYSGRIFWYCH