HMO

Mae ein staff safonau tai yn ymgynghori â budd-ddeiliaid ynglŷn â Chynllun Trwyddedu Ychwanegol newydd ar gyfer Tai Amfeddiannaeth gan fod y cynllun cyfredol yn dod i ben ar 31 Hydref 2021.

Maent yn ceisio barn, sylwadau ac awgrymiadau gan ddeiliaid trwydded, landlordiaid ac asiantwyr rheoli tai amlfeddiannaeth ychwanegol yn ogystal â phreswylwyr sy’n byw yn ymyl tai amlfeddiannaeth ychwanegol trwyddedig.

Trefnwch eich apwyntiad brechlyn Covid-19 ar-lein.

Bydd y cyfnod ymgynghori yn cychwyn yr wythnos 10 Mai 2021 hyd ddydd Sul 18 Gorffennaf 2021.

Gallwch gymryd rhan yn yr ymgynghoriad hwn trwy’r ddolen hon.

Os ydych eisiau copi caled o’r holiadur neu’r llyfryn ymgynghoriad anfonwch e-bost at HealthandHousing@wrexham.gov.uk, ffôn 01978 292040.

Mae gwneud apwyntiad i dderbyn brechlyn Covid-19 yn haws nag erioed o’r blaen.

TREFNWCH APWYNTIAD AR-LEIN