Ymgynghoriad: “Mae’n pum munud o’ch amser yn unig”

Mae’n ymgynghoriad cyllid yn dal i’w barhau, ac mae dal amser i chi ddeud eich deud.

Mae’r Cyng. Hugh Jones, Aelod Arweiniol am Gymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau, yn annog y cyhoedd i gymryd pum munud o’i hamser i adael i ni wybod beth y maent yn eu meddwl am newidiadau neu doriadau bosib i wasanaethau – gallwch weld sylwadau’r cynghorydd yn y fideo uchod.

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, cliciwch yma.