Wrexham council news, School reception applications 2019, Wrexham schools

Y dyddiad terfynol ar gyfer ceisiadau dosbarth Derbyn 2019 yw 23 Tachwedd. Ymgeisiwch rŵan i osgoi colli allan!

Gellir ymgeisio ar-lein ar gyfer lle dosbarth derbyn mewn ysgol i’ch plentyn drwy ddefnyddio’r Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein.

Yr oll sydd ei angen arnoch i ymgeisio yw eich cyfeiriad e-bost o’ch cyfrifiadur gartref, tabled neu ffôn symudol.

Os byddai’n well gennych lenwi ffurflen gais ar bapur, gallwch gysylltu â Cyswllt Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG neu gallwch ei lawr lwytho yma.

Gellir nodi nifer o ysgolion a ffefrir yn eich cais o’r rhestr o ysgolion a ddarparwyd.

Sylwer: Nid yw’r ysgol gyfrwng Gymraeg newydd yn ardal Parc Borras Wrecsam wedi ei henwi yn swyddogol eto, felly mae wedi’i rhestru o dan ‘Ysgol cyfrwng Cymraeg Newydd’ ar hyn o bryd.

YMGEISIWCH RŴAN