Ymwelwch â’r parc gwledig hwn i gael cipolwg o orffennol diwydiannol Dyffryn Clywedog

Mae Parc Gwledig a Phyllau Plwm y Mwynglawdd yn rhoi cipolwg diddorol o hanes Dyffryn hardd Clywedog.

Gyda golygfeydd godidog ym mhob cyfeiriad, mae’n werth mynd yno!

OHERWYDD SETLIAD SIOMEDIG GAN LYWODRAETH CYMRU, MAE RHAID I NI NEUD MWY O DORIADAU. MYNEGWCH EICH BARN…

Mae’n fan cychwyn da ar gyfer Llwybr Dyffryn Ceiriog, ond gyda 53 erw o laswelltir, ardaloedd coediog a safleoedd archeolegol, mae gan gerddwyr ddigonedd o ddewis.

Dyma fideo byr o lwybr sy’n dechrau ym Mhyllau Plwm y Mwynglawdd, yn mynd trwy’r parc gwledig, ac yn gorffen yn Chwarel y Mwynglawdd.

Mae rhaid i ni neud mwy o doriadau… a gofyn i dalwyr treth am fwy o arian. Ond cyn i ni fynd ymlaen, rydym ni yn eisiau’ch barn.

DWI ISIO MYNEGI FY MARN DOES DIM OTS GEN I