Wrexham Recycling Facts

Pob dydd ym mis Mawrth rydym ni wedi cyhoeddi ffaith am ailgylchu ar ein tudalennau Facebook a Twitter.

Rydym ni wedi cyhoeddi erthygl yn mynd â chi drwy ffeithiau 1-10, ac rydym ni hefyd wedi cyhoeddi ffeithiau 11-20, felly dyma rannu ffeithiau 21-30 efo chi…

EISIAU MWY O AWGRYMIADAU A GWYBODAETH? COFRESTRWCH I DDERBYN EIN CYLCHLYTHYRAU AILGYLCHU AR E-BOST…

Ffaith 21: Llwyddodd pobl ar draws Wrecsam i gyrraedd cyfradd ailgylchu, compostio ac ailddefnyddio o 65.44% ar gyfer 2017/18.

Ffaith 22: Gellir ailgylchu bylbiau golau sy’n arbed ynni yn ein holl Ganolfannau Ailgylchu.

Ffaith 23: Mae jariau gwydr a photeli’n cymryd hyd at 2 filiwn o flynyddoedd i ddadelfennu.

Ffaith 24: Mae’r rhan fwyaf ohonom yn Wrecsam yn ailgylchu caniau aerosol a ffoil glân ar ymyl y palmant. Mae’n haws nac erioed!

Ffaith 25: Oeddech chi’n gwybod y gellir ailgylchu gwydr dro ar ôl tro?

Ffaith 26: Gallwch ailgylchu eich hen haearn smwddio neu rai sydd wedi eu torri drwy fynd â nhw i unrhyw rai o’n Canolfannau Ailgylchu.

Ffaith 27: Mae’r rhan fwyaf o bobl yn ailgylchu poteli plastig, ond oeddech chi’n gwybod y gallwch ailgylchu poteli siampŵ a channydd o’ch ystafell ymolchi?

Ffaith 28: Gall 25 o boteli pop dau litr gael eu hailgylchu i greu siaced fflîs maint oedolyn.

Ffaith 29: Gall caniau tun, teiars car, esgidiau rhedeg, cwpanau ewyn i ddal coffi a lledr gymryd dros 50 o flynyddoedd i ddadelfennu.

Ffaith 30: Mae mwy a mwy ohonom yn Wrecsam yn ailgylchu poteli, potiau, tybiau a hambyrddau plastig. Mewn gwirionedd y llynedd fe ailgylchodd pobl Wrecsam yr hyn sy’n gyfystyr o ran pwysau â 150 o’n cerbydau casglu ailgylchu.

Eisiau mwy o awgrymiadau a gwybodaeth? Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrau ailgylchu ar e-bost…

COFRESTRU