Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol am yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth: “Rydym yn parhau i ymateb i’r golled o D Jones & Sons i’n orau, ac mae swyddogion wedi gweithio, ac yn parhau i weithio’n galed i sicrhau darpariaeth amgen am y gwasanaethau a gollwyd.

“Rydym yn gofyn i’r cyhoedd i gadw golwg ar ein cyfryngau cymdeithasol, a’r rhai darparwyr trafnidiaeth, er mwyn diweddaru ei hunain ar y sefyllfa gyda gwasanaethau amnewidiad. Bydd diweddariadau hefyd ar gael ar blog newyddion y cyngor.

“Mae adroddiad gwyboadeth (dogfen Saesneg) yn atotedig, sydd wedi ei hanfon i bob aelod a chyngor cymunedol, er mwyn i ddiweddaru pawb wrth i’r sefyllfa ddatblygu.”