Wrexham Town Centre images, May 2016

Chododd pryder ymhlith y cyhoedd dros y gwasanaethau bws a gollwyd yn sgil D Jones & Son ddod i ben dros y penwythnos.

Gweithiodd swyddogion Cyngor Wrecsam yn galled i sicrhau darpariaeth dros-dro, ac ar ol trafodaeth ymhellach gyda darparwyr, rydym yn falch i ddatgan gwnaethpwyd cynnydd cyflym i sicrhau gwasanaethau newydd.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

Y gwasanaethau sydd wedi eu diogelu, a’u ddarparwyr, yw:

  • 35 – Plas Goulbourne – Arriva
  • 41 – Ystad Diwydiannol Wrecsam – Arriva
  • C56 – Caer (Trwy Holt) – Stagecoach
  • 146 – Yr Eglwys Wen – Pat’s Coaches

Bydd y gwasanaethau newydd yn seiliedig ar gymeradwyaeth y Comisiynydd Traffig, ond mae Cyngor Wrecsam yn hyderus bydd y gwasanaethau yn ôl ar y ffordd mor fuan ag sy’n bosib.

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol am yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth: “Mae’n bleser i mi allu ddweud sicrhawyd swyddogion y gwasanaethau hyn trwy weithio gyda darparwyr, oherwydd chodwyd dipyn o bryder wrth i D Jones & Son ddarfod masnachu”.

“Er bod dal angen cymeradwyaeth y Comisiynydd Traffig, mae’r comisiynydd wedi nodi bydd y gwasanaethau newydd yn cael eu trin ar frys, a rydym ni yn cefnogi hyn.

“Rydym yn gydnabyddus bod  llwybrai eraill eto i’w sicrhau, ond mi fydd swyddogion yn parhau i weithio’n galed i’w hadfer mor fuan ag sy’n bosib.”

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU