Wrexham Town Centre images, May 2016

Bydd gwasanaeth a’i rhedwyd gan weithredwr caeedig i ail-ddechrau’n rhannol o’r Flwyddyn Newydd.

O Ionawr 7, 2018, bydd gwasanaeth masnachol newydd yn rhan gyflenwi’r hen wasanaeth Rhif 6, a weithredir D Jones & Son, a darfodd busnes ar Ragfyr 16.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

Darparwyr y llwybr Rhif 4/4a (Wrecsam at Benycae trwy Ros) gan Fysiau Arriva bob awr, ac yn gweinyddu’r cymunedau yn Rhostyllen, Rhosllannerchrugog, Johnstown a Penycae, gan gynnwys y Stad Afoneitha.

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol am yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth: “Rwy’n falch iawn i gyhoeddi y bydd y gwasanaeth hwn yn ddechrau yn y Flwyddyn Newydd, ac yn darparu gwasanaeth i’r cymunedau a effeithiwyd.

“Serch hynny, rydym yn gydnabyddus a’r ffaith ni fydd y gwasanaeth newydd yn gweinyddu’r holl ardaloedd a oedd yn rhan o’r hen wasanaeth Rhif 6 a redwyd gan D Jones & Son, a gyda’r ymwybyddiaeth hynny, rydym yn parhau i ddiogelu darpariaeth am yr ardaloedd hynny, fel rhan o’n gynllun cyfwng am fysiau.”

Mae mwy o wybodaeth am y gwasanaethau 4 a 4a, gan gynnwys llwybrau ac amserlenni, ar gael ar wefan Arriva (dolen gyswllt Saesneg).

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU