Light It Blue

Rydym yn goleuo rhai o’n hadeiladau heno i gofio’r sawl sydd wedi colli eu bywydau i Covid-19, a thalu teyrnged i bob gweithiwr allweddol i’r GIG.

SUT I GAEL PRAWF OS OES GENNYCH SYMPTOMAU CORONAFIRWS

Byddwn yn cynnal cymeradwyaeth cenedlaethol i’r GIG ac i bob gweithiwr allweddol a gofalwyr, ddydd Sul, 5 Gorffennaf, gyda’r bwriad o’i wneud yn draddodiad blynyddol. Cymerwch ran yn y gymeradwyaeth, sydd hefyd yn nodi pen-blwydd y GIG yn 72 mlwydd oed.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Pobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Mae’r GIG wedi bod yn arbennig i ni yn y DU a dros yr wythnos diwethaf mae ei werth wedi cael ei werthfawrogi’n arw. Rydym yn annog pawb i gymryd rhan ym mha bynnag ffordd bosib i ddangos eu gwerthfawrogiad i’r GIG, a’r sawl sy’n gweithio yn y diwydiant gofal, sydd wedi rhoi lles pawb arall yn gyntaf, fel y welwyd yn ystod y pandemig hwn.”

Dywedodd y Cynghorydd Joan Lowe, Aelod Arweiniol Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion: “Mae’n gyfle gwych i ddangos ein mawr ddiolch i’r GIG a gweithwyr allweddol, y mae eu gwaith diflino’n gysur i ni yn ystod y cyfnod pryderus hwn – Pen-blwydd hapus i’r GIG a diolch yn fawr i’n gofalwyr i gyd.”

Ychydig o wythnosau yn ôl wnaethom ni goleuo ein hadeiladau mewn lliwiau’r enfys i ddweud diolch i’r holl weithwyr allweddol.  Gweler y lluniau isod..

Sut i gael prawf os oes gennych symptomau Coronafirws

YMGEISIWCH RŴAN