Wrexham Council online services

Iawn. Rydym yn nodi’r hyn sy’n amlwg, ond mae llawer ohonom yn gwneud llawer o bethau ar-lein y dyddiau hyn.

Rydym yn darllen y newyddion. Rydym yn bancio. Rydym yn siopa. Rydym yn gwneud cais am swyddi. Talu ein treth ffordd. Gwylio teledu. Pob un ohonynt ar-lein.

Felly efallai eich bod eisiau gwneud busnes gyda Chyngor Wrecsam ar-lein?

Mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud trwy ein gwasanaeth Fy Nghyfrif, gan arbed amser ac ymdrech.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

1. Sefydlu debyd uniongyrchol treth y cyngor

Mae’n gyflymach ac yn haws na’i wneud dros y cownter neu’r ffôn (gallwch ei wneud gartref o flaen eich teledu i gychwyn).

Ac ni fydd yn rhaid i chi boeni am anghofio gwneud taliad.

2. Diweddaru eich treth y cyngor os ydych yn newid cyfeiriad

Os ydych yn symud tŷ, yr oll sy’n rhaid i chi wneud yw mewngofnodi a diweddaru eich cofnodion. Dim trafferth.

3. Gwneud cais am eithriad treth y cyngor

Nid ydym am i chi dalu am unrhyw beth na ddylech fod yn ei dalu.

Felly os ydych yn meddwl eich bod yn gymwys am eithriad treth y cyngor, gwnewch gais ar-lein.

4. Gwneud cais am ad-daliad treth y cyngor

Fel y dywedasom, nid ydym am i chi dalu am unrhyw beth na ddylech ei dalu. 🙂

5. GwelGweld eich bil treth y cyngor

Gwaith papur. Ffeilio. Dim at ddant pawb.

Ond pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif, gallwch gadw golwg ar eich taliadau treth y cyngor heb orfod chwalu trwy focs esgidiau yn llawn biliau a chyfriflenni wedi eu crychu.

Defnyddiwch y rhyngrwyd.

6. Hawlio Budd-dal Tai

Os ydych yn talu rhent ac / neu dreth y cyngor ac yn byw ar incwm isel, efallai bod gennych hawl i Fudd-Dal Tai (sy’n golygu y gallech dalu llai).

Os credwch fod hyn yn gymwys i chi, gwnewch gais ar-lein.

Mae bywyd yn rhy fyr i dreulio amser gwerthfawr ar y ffôn neu’n llenwi ffurflenni papur (munudau na fyddwch chi byth yn eu cael yn ôl).

Felly beth am gofrestru am gyfrif ar-lein gyda Chyngor Wrecsam.

COFRESTRWCH FI