Under the Arches - Pontcysyllte Aqueduct, Wrexham.

Cymerwch Safle Treftadaeth y Byd. Ychwanegwch ychydig o gerddoriaeth, tân gwyllt ac awyrgylch gŵyl gwefreiddiol. Beth gewch chi?

O Dan y Bwâu!

Am y bumed flwyddyn yn olynol bydd y gyngerdd awyr agored hon yn cael ei chynnal ar odre Traphont Ddŵr Pontcysyllte – rhan o Safle Treftadaeth y Byd Wrecsam.

DERBYNIWCH NEWYDDION A GWYBODAETH GAN GYNGOR WRECSAM YN SYTH BIN DRWY FY NIWEDDARIADAU.

Mae’r tocynnau ar gyfer y cyngerdd bellach ar werth, ond os oes arnoch chi angen rhywbeth i’ch atgoffa o wychder y digwyddiad yma, gwyliwch ein pigion gorau o’r llynedd…

Trefnir y digwyddiad gan Gyngor Wrecsam ac mae’n cynnwys rhai o fandiau gorau’r fro.

Mae yna ffair fach i blant, digon o luniaeth ac arddangosfa dân gwyllt anhygoel ar ddiwedd y noson – gan oleuo’r draphont ddŵr fawreddog yn erbyn y gorwel.

Felly peidiwch ag oedi – archebwch eich tocynnau rŵan cyn iddyn nhw fynd i gyd.

ARCHEBU FY NHOCYNNAU