A fyddech chi’n gwybod os oedd rhywun yn destun camfanteisio? Darllenwch yr isod i wybod beth yw’r arwyddion

Mae pobl ifanc sy’n destun camfanteisio yn amlwg iawn yn y newyddion ar hyn o bryd ac mae rheswm da dros hynny.

Gall cam-fanteisio gymryd sawl ffurf, troseddol, rhywiol, masnachu mewn pobl a chaethwasiaeth fodern ac nid yw bob amser yn bosib gwybod pan fo rhywun mewn perygl o fod yn destun camfanteisio.

Diogelu’r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG.

Mae rhai arwyddion cyffredin mewn pobl ifanc a all amlygu cam-fanteisio.

Dyma rai arwyddion a symptomau i edrych amdanynt:

  • Efallai y bydd newid mewn ymddangosiad.
  • Efallai y bydd llai o gyswllt gyda’u teulu neu ffrindiau o gymharu ag arfer.
  • Efallai y bydd ganddynt set newydd o ffrindiau ac wedi mynd yn gyfrinachol.
  • Efallai y byddant yn hunan-niweidio neu efallai bod newidiadau mawr yn eu cyflwr emosiynol er enghraifft efallai eu bod yn arfer bod yn eithaf agored ond bellach wedi encilio a ddim yn siarad am eu teimladau fel oeddent yn arfer ei wneud.
  • Efallai y byddant yn dechrau defnyddio cyffuriau neu alcohol, neu gael eu gweld yn cario cyffuriau neu alcohol.
  • Gallant fod yn treulio llawer o amser ar-lein a ddim yn dweud wrthych gyda phwy maent yn siarad.
  • Efallai na fyddant yn mynd i’r ysgol ac yn chwarae triwant, neu’n diflannu o’r cartref teuluol neu nid ydych yn gwybod ble maent neu ble maent wedi bod.

A yw hyn yn swnio fel rhywun rydych yn ei adnabod? Peidiwch â phoeni – mae cymorth ar gael a bydd Gwasanaethau Plant Wrecsam yn darparu’r cymorth hwnnw. Maent ar gael ar 01978 292039 i siarad am eich pryderon.

Cofiwch roi galwad iddynt gan y gallech atal cam-fanteisio pellach rhag digwydd.

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Lawrlwythwch yr ap GIG