ty pawb

Fel rhan o’n hailagor yn raddol, mae Tŷ Pawb bellach yn cymryd archebion ar gyfer ymweliadau teuluol am ddim â’n horiel!

Mae’r slotiau hyn ar gael ar gyfer swigod cartref (uchafswm o 15 o bobl, gan gynnwys aelod (au) dan 18 er mwyn cyfrif fel grŵp ‘teulu’).

Diogelu’r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG.

Mae’r archeb yn cynnwys taith oriel dywys a gweithgareddau. Mae slotiau cyfyngedig ar gael Mer-Sad. Os hoffech drefnu ymweliad ar gyfer eich grŵp teulu, anfonwch e-bost atom trwy typawb@wrexham.gov.uk neu ffoniwch ni ar 01978
292144.

Bydd tocynnau ar gyfer datganiad cyhoeddus cyffredinol ar gael i’w harchebu o 7fed Rhagfyr

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Lawrlwythwch yr ap GIG