Gofynnir i gartrefi ar draws Wrecsam gymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021.

Diwrnod y cyfrifiad yw Mawrth 21, ond bydd cartrefi nawr yn derbyn llythyrau gyda chodau ar-lein yn esbonio sut i lenwi eu ffurflenni. Os na fyddwch yn derbyn un yn yr wythnos neu ddwy nesaf, cysylltwch â chanolfan gyswllt y cyfrifiad os gwelwch yn dda. Gallwch hefyd ofyn am holiadur papur os byddai’n well gennych lenwi eich cyfrifiad fel hyn.

Y diweddaraf am y rhaglen frechu rhag Covid-19 ar draws Wrecsam a Gogledd Cymru

Bydd canolfannau cymorth lleol y cyfrifiad ar agor tra bydd y cyfrifiad yn cael ei gynnal. Bydd hyn ond yn digwydd os yw hi’n ddiogel gwneud hynny a’r cyfyngiadau yn caniatáu. Bydd staff yn cynnig cymorth i bobl sydd ddim yn hyderus ar-lein, sydd heb gyfrifiadur neu sydd angen cymorth i’w lenwi ar bapur. Byddwn yn darparu rhagor o fanylion yn nes at yr amser. Rydyn ni’n awyddus i agor ein canolfannau cyn gynted ag y bod modd gwneud hynny’n ddiogel.

Arolwg a gynhelir unwaith ym mhob degawd yw’r cyfrifiad a dyma sy’n rhoi’r amcangyfrif mwyaf cywir o’r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr. Mae wedi cael ei gynnal bob degawd ers 1801, ac eithrio 1941.

Meddai’r Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Rydym yn gweithio gyda’r Swyddfa Ystadegau Gwladol i annog nifer uchel o bobl i gymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021. Nid oes unrhyw beth arall sy’n rhoi gymaint o fanylion am y gymdeithas rydym ni’n byw ynddi, gan helpu i wneud penderfyniadau gyda’r potensial o drawsnewid bywydau er gwell. Rydym yn annog preswylwyr Wrecsam yn gryf i gymryd rhan.”

Am fwy o wybodaeth, ac i ganfod sut i gael cymorth, ewch i cyfrifiad.gov.uk neu ffoniwch y ganolfan gyswllt ar 0800 169 2021.

😷 Mynnwch y ffeithiau…darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf am raglen frechu Covid-19 GIG Cymru ar gyfer Wrecsam a Gogledd Cymru 👈

CANFOD Y FFEITHIAU