Whirlpool

Oherwydd peryglon iechyd, mae Whirlpool yn adalw peiriannau golchi Indesit a Hotpoint a wnaed rhwng 2014 a 2018.

Eich diogelwch chi yw blaenoriaeth Whirlpool ac maen nhw’n gofyn i chi wirio a yw eich peiriant chi yn un o’r rhai sydd mewn perygl drwy ffonio 0800 316 1422. Bydd angen i chi gael y rhif cyfresol a rhif y model wrth law ac mae’r diagram isod yn dangos ble y gellir dod o hyd i’r rhain.

COFRESTRWCH I DALU AM GASGLIADAU BIN

Mae’r Ganolfan Alwadau ar agor 7 niwrnod yr wythnos.

I osgoi unrhyw berygl, dylai perchnogion modelau sydd wedi eu heffeithio ddatgysylltu plwg eu peiriannau golchi a stopio eu defnyddio. Fodd bynnag, os bydd perchnogion yn parhau i ddefnyddio eu peiriannau, dylen nhw ddefnyddio’r cylch golchi 20C neu is yn unig.

Caiff modelau sydd wedi eu heffeithio eu newid yn rhad ac am ddim.

Cofrestrwch i dalu i’ch bin gwyrdd gael ei wagio.

RYDW I EISIAU TALU RŴAN