Ddim yn ailgylchu eich gwastraff bwyd eto ond yn meddwl y dylech ddechrau?

Oes gennych ambell gwestiwn arall cyn dechrau?

Wel, mae yna gyfle ddydd Gwener, 8 Mawrth i gael atebion i’ch holl gwestiynau ailgylchu gwastraff bwyd gan y bydd yr Aelod Arweiniol Amgylchedd a Chludiant wrth law yn Tŷ Pawb i siarad hefo chi. Gallwch hefyd gasglu bagiau compostio ac archebu unrhyw cadis fyddwch eu hangen.

Byddan nhw yno rhwng 10am a 12.30pm.

EISIAU MWY O AWGRYMIADAU A GWYBODAETH? COFRESTRWCH I DDERBYN EIN CYLCHLYTHYRAU AILGYLCHU AR E-BOST…

Mae yna fanteision i ailgylchu bwyd, er enghraifft mae’n cael ei wagu bob wythnos – dim mwy o fwyd o amgylch eich bin du am bythefnos gyda’r risg o arogl digroeso yn y tywydd cynhesach.

Mae’n well i’r amgylchedd a gallwch gasglu compost am ddim o’n Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref.

Gallwch hefyd gadw golwg ar unrhyw fwyd rydych yn ei daflu’n rheolaidd ac mae rhai trigolion wedi dweud fod faint o wastraff bwyd sydd ganddynt nawr yn llai gan ei bod yn amlwg eu bod yn prynu bwyd nad oeddent ei angen ac yn ei wastraffu.

Dywedodd un o’r trigolion wrthym “Roedd yn agoriad llygad gweld faint o fwyd roeddem yn ei daflu bob wythnos.   Roedd yn gwneud i ni feddwl amdano’n ofalus ac rydym nawr yn cael dognau llai sy’n golygu bod ein bwyd yn mynd yn bellach ac rydym yn prynu llai – dim mwy o wastraffu ffrwythau, bara neu bethau fel pate a chaws meddal!”

160 mewn cysylltiad yn yr wythnos ddiwethaf

Dywedodd y Cyng David A Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant, “bu llawer o ddiddordeb yn ddiweddar gyda thrigolion yn dymuno ailgylchu eu gwastraff bwyd ac maent yn gofyn llawer o gwestiynau am yr hyn mae’n ei olygu.   I’r rhan fwyaf sydd wedi bod yn ei wneud ers peth amser mae’n rhan o arferiad sy’n hawdd addasu iddo.  Mae dros 160 wedi bod mewn cysylltiad yn yr wythnos ddiwethaf yn unig i ofyn am gadis llwyd i ddechrau ailgylchu.  Mae’n wych bod yna ddiddordeb o’r newydd ac mae swyddogion a minnau’n awyddus i wneud yn siŵr yr atebir pob cwestiwn.”

Cofiwch y dyddiad: Dydd Gwener, 8 Mawrth rhwng 10am a 12.30pm yn Tŷ Pawb.

A fydd angen cludiant i’r ysgol arnoch ym mis Medi? Gwnewch gais ar-lein rŵan

GWNEWCH GAIS AR-LEIN RŴAN