Ddim yn ailgylchu eich gwastraff bwyd eto ond yn meddwl y dylech ddechrau?

Oes gennych ambell gwestiwn arall cyn dechrau?

Wel, mae yna gyfle ddydd Gwener, 8 Mawrth i gael atebion i鈥檆h holl gwestiynau ailgylchu gwastraff bwyd gan y bydd yr Aelod Arweiniol Amgylchedd a Chludiant wrth law yn T欧 Pawb i siarad hefo chi. Gallwch hefyd gasglu bagiau compostio ac archebu unrhyw cadis fyddwch eu hangen.

Byddan nhw yno rhwng 10am a 12.30pm.

EISIAU MWY O AWGRYMIADAU A GWYBODAETH? COFRESTRWCH I DDERBYN EIN CYLCHLYTHYRAU AILGYLCHU AR E-BOST…

Mae yna fanteision i ailgylchu bwyd, er enghraifft mae鈥檔 cael ei wagu bob wythnos 鈥 dim mwy o fwyd o amgylch eich bin du am bythefnos gyda鈥檙 risg o arogl digroeso yn y tywydd cynhesach.

Mae鈥檔 well i鈥檙 amgylchedd a gallwch gasglu compost am ddim o’n Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref.

Gallwch hefyd gadw golwg ar unrhyw fwyd rydych yn ei daflu鈥檔 rheolaidd ac mae rhai trigolion wedi dweud fod faint o wastraff bwyd sydd ganddynt nawr yn llai gan ei bod yn amlwg eu bod yn prynu bwyd nad oeddent ei angen ac yn ei wastraffu.

Dywedodd un o鈥檙 trigolion wrthym 鈥淩oedd yn agoriad llygad gweld faint o fwyd roeddem yn ei daflu bob wythnos.聽 聽Roedd yn gwneud i ni feddwl amdano鈥檔 ofalus ac rydym nawr yn cael dognau llai sy鈥檔 golygu bod ein bwyd yn mynd yn bellach ac rydym yn prynu llai 鈥 dim mwy o wastraffu ffrwythau, bara neu bethau fel pate a chaws meddal!鈥

160 mewn cysylltiad yn yr wythnos ddiwethaf

Dywedodd y Cyng David A Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant, 鈥渂u llawer o ddiddordeb yn ddiweddar gyda thrigolion yn dymuno ailgylchu eu gwastraff bwyd ac maent yn gofyn llawer o gwestiynau am yr hyn mae鈥檔 ei olygu.聽 聽I鈥檙 rhan fwyaf sydd wedi bod yn ei wneud ers peth amser mae鈥檔 rhan o arferiad sy鈥檔 hawdd addasu iddo. 聽Mae dros 160 wedi bod mewn cysylltiad yn yr wythnos ddiwethaf yn unig i ofyn am gadis llwyd i ddechrau ailgylchu. 聽Mae鈥檔 wych bod yna ddiddordeb o鈥檙 newydd ac mae swyddogion a minnau鈥檔 awyddus i wneud yn si诺r yr atebir pob cwestiwn.鈥

Cofiwch y dyddiad: Dydd Gwener, 8 Mawrth rhwng 10am a 12.30pm yn聽T欧 Pawb.

A fydd angen cludiant i’r ysgol arnoch ym mis Medi? Gwnewch gais ar-lein r诺an

GWNEWCH GAIS AR-LEIN R糯AN