Mae Cyngor Wrecsam yn un o’r darparwyr tai cyngor mwyaf yng Nghymru.

Yn wir, rydym ni’n darparu tua 11,200 o gartrefi ar draws y fwrdeistref sirol, ac mae cadw’r tai hyn mewn cyflwr da yn bwysig dros ben.

Ac efallai mai dyma lle gallwch chi ein helpu ni?

Mae gennym nifer o swyddi gwag yn ein tîm trwsio tai ar hyn o bryd.

A chofiwch, gall gweithio i’r Cyngor fod yn ddewis da ar gyfer eich gyrfa – mae’n debygol iawn y cewch bensiwn, gwyliau hael a chryn dipyn o sefydlogrwydd a hyblygrwydd.

Cymerwch gipolwg…

Plymwr Nwy

Mae’r swydd hon yn cynnwys cyflawni gwaith plymio domestig.

GWYCH…DDANGOS Y SWYDD

Gyrrwr / Llafurwr

Mae’r swydd hon yn golygu cyflawni gwaith gyrru a labro cyffredinol.

GWYCH…DDANGOS Y SWYDD

Cymhorthydd Gweinyddol Technegol

Cynorthwyo i reoli amryw o raglenni cyfalaf mawr.

GWYCH…DDANGOS Y SWYDD