Ddydd Sadwrn, 10 Tachwedd bydd “Dawns Amser Te yn ystod y Rhyfel” yn cael ei chynnal yn y Neuadd Goffa a bydd cyfle i chi ddod ynghyd i fwynhau diod boeth, tamaid i’w fwyta a’r math o adloniant yr oedd pobl yn ei fwynhau yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Er nad oedd y newyddion o’r ffrynt bob amser yn dda ac roedd pawb yn pryderu am eu teuluoedd, roedd pawb yn gobeithio gweld ei gilydd eto. Dewch i gael blas ar un o’r digwyddiadau hwyliog yr oeddent yn ei fwynhau yn ystod cyfnod o ddogni a thlodi.

OHERWYDD SETLIAD SIOMEDIG GAN LYWODRAETH CYMRU, MAE RHAID I NI NEUD MWY O DORIADAU. MYNEGWCH EICH BARN…

Mae tocyn yn £3.00 ac am bris tocyn fe gewch chi sgons cynnes gyda jam a hufen, teisennau cri traddodiadol, bara brith a rhywbeth poeth i’w yfed”

Mae tocynnau ar gael o’r Ganolfan Groeso yng nghanol y dref.

Mae rhaid i ni neud mwy o doriadau… a gofyn i dalwyr treth am fwy o arian. Ond cyn i ni fynd ymlaen, rydym ni yn eisiau’ch barn.

DWI ISIO MYNEGI FY MARN DOES DIM OTS GEN I