Busnesau sefydledig yw enaid unrhyw economi, ac mae’r nifer o bobol sy’n awyddus i fynd i few i hunangyflogaeth yn y DU yn cynyddu.

Os ydych chi’n un o’r rhai gyda syniad neu’r angerdd i fod yn bos eich hun, mae adnodd newydd ar gael yn Wrecsam am rad ac am ddim i helpu chi dechrau a thyfu busnes eich hun.

Agorwyd yr Hwb Menter Busnes Wrecsam newydd ar ddydd Iau gan Ken Skates AS, Ysgrifennydd Cabinet am Economi a Seilwaith am Lywodraeth Cymru.

EWCH YN WYRDD – DEWISWCH FILIAU TRETH CYNGOR DI-BAPUR…

Rhedwyd yr hwb gan Town Square Spaces Ltd ar ran Busnes Cymru, ac arianwyd yr hwb gan y Gronfa Ddatblygiad Rhanbarthol Ewropeaidd.

Mae’r Hwb yn awr yn annog ceisiadau am un o’i 20 o leoedd cronnol llawn-amser. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn popeth byddent yn eu hangen i dyfu a lansio, gan gynnwys cynghoriaeth un-i-un a desg lawn-amser am 12 mis.

“Grym gwirioneddol dros newid economaidd”

Dywedodd y Cyng. Terry Evans, Aelod Arweiniol Perfformiad Economaidd ac Adfywio: “Roeddwn yn falch iawn i fod yn bresennol yn agoriad y canolbwynt newydd ar Sgwâr y Frenhines.

“Cefais y cyfle i fod yn bresennol mewn agoriad anffurfiol yn gynharach yn yr haf ac yn y ddau ddigwyddiad, roeddwn yn falch iawn i weld y brwdfrydedd tu ôl i’r canolbwynt a’i botensial fel grym gwirioneddol dros newid economaidd yn Wrecsam – yn arbennig ar gyfer busnesau bach.

“Hoffwn ddymuno’n dda iawn i’r tîm yn Town Square Spaces a byddwn yn cynghori unrhyw un sydd â diddordeb mewn sefydlu neu ddatblygu eu busnes eu hunain i gysylltu â nhw.

“Mae tîm busnes CBSW yn edrych ymlaen at gefnogi’r prosiect hwn a’r Town Square Team i ddatblygu ein hentrepreneuriaid drwy sicrhau fod ganddynt fynediad ar yr holl gymorth sydd ar gael iddynt.”

“Nifer o bobol frwdfrydig”

Dywedodd Gareth Jones, sylfaenydd Town Square Spaces, mae’r Hwb yn anelu at gynnig taith realistig at hunangyflogaeth. Yn ôl i’r FBS, hunan gyflogaeth oedd y ffynhonnell am bron dau ym mhob pump o swyddi newydd yn y 10 mlwyddyn ddiwethaf.

Dywedodd Mr Jones: “Mae’n gyffrous i ni allu lansio’r Hwb ar ôl lot o waith gan nifer o bobol. Dechreuwyd yr holl broses mwy na flwyddyn yn ôl, ond mae’r syniad o ddod rhywbeth fel yr Hwb i’r Wrecsam wedi ei thrafod ers eisoes. Rydym wedi cyfarfod a nifer o bobol frwdfrydig wrth i ni ddatblygu’r cynllun am yr Hwb, a dwi’n sicr byddem yn llwyddiannus yn ein hamcanion ac ymhellach gyda’u chefnogaeth.

“Mae Wrecsam yn llawn o bobol greadigol a frwdfrydig, a bydd yr Hwb yn lle i gynnig y gefnogaeth a’r amodau i helpu cwmnïoedd a syniadau i dyfu. O brosiectau unigol i weithwyr annibynnol yn edrych am gartref, neu arloeswyr diwydiannol, rydym yn falch i ddeud mae lle ar gael yn Wrecsam.”

I weld sut allwch Fusnes Cymru helpu eich busnes, galwch 03000 6 03000, dilynwch @busnescymru neu @businesswales ar Twitter, neu ewch i www.busnescymru.llyw.cymru/ am fwy o wybodaeth.

Cyflym, effeithlon ac yn dda am yr amgylchedd – dewiswch filiau Treth Cyngor di-bapur trwy FyNghyfrif

COFRESTRWCH AM FILIAU DI-BAPUR