Ydio’n hanner tymor yn barod??

Mae ond yn teimlo fel ychydig funudau ers i ni groesawi 2019 ond yn siŵr iawn mae egwyl ysgol gyntaf y flwyddyn bron yma!

Felly, os ydych chi’n chwilio am rywbeth yn hwyl ac ychydig yn wahanol i wneud hefo’r plant, Amgueddfa Wrecsam sydd â’r ateb gyda’r ddau ddigwyddiad gwych.

YMGEISIO AM LE MEITHRIN AR GYFER MEDI 2019

Amgueddfa Anniben

Dydd Llun Chwefror 25

10.30am-12.00pm

Byddwn yn arbrofi gyda deunyddiau gwahanol i greu wynebau platiau papur gwirion yn y sesiwn ymarferol. Yn addas i blant 3 oed ac iau.

£2 bob bai/plentyn bach, oedolion am ddim (sesiwn galw heibio).

Creft Creu a Chadw

Dydd Mawrth 26 Chwefror 

10.30am-12.30pm

Gwnewch fachyn drws crys pêl-droed wedi’i bersonoli i fynd adre gyda chi.

Argymhelir ar gyfer plant 3 oed a hŷn

£1 fesul crefft

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ysgol meithrin yn 2019 yw Chwefror 22

YMGEISIWCH NAWR