Mae hi bron yn hanner tymor, ond does dim lle i boeni ynghylch sut y gwnewch chi ddiddanu’r plant. Mae yna gymaint o bethau’n digwydd.

Felly, darllenwch trwy’r rhestr isod a byddwch yn barod gyda’ch dyddiadur!

Dydd Sadwrn, Chwefror 23 a Mawrth 2
Clwb Celf i’r Teulu
Tŷ Pawb
10am-12pm
Archwiliwch yr orielau a datblygu’r dychymyg a sgiliau gwneud yn y sesiwn hwn dan arweiniad artist ar gyfer plant a’u teuluoedd.
£2 fesul plentyn

Dydd Llun, Chwefror 25
Picnic yr Eirth Dan Do
Tŷ Pawb
10am-12pm
Gweithgareddau crefft, helfa drysor ac amser stori. Dewch â’ch picnic eich hun neu bachwch rywbeth o un o’r llefydd bwyta gwych ar y safle. Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn. Ffoniwch 01978 292093 i archebu.
£2 fesul plentyn

YMGEISIO AM LE MEITHRIN AR GYFER MEDI 2019

Dydd Llun, Chwefror 25
Amgueddfa Anniben
Amgueddfa ac Archif Wrecsam
10.30am-12pm
Arbrofi gyda gwahanol ddeunyddiau i wneud wynebau plât papur gwirion. 3 oed ac iau.
£2 fesul baban/plentyn bach

Dydd Llun, Chwefror 25
Chwilfa’r Adar
Mwyngloddiau Plwm a Pharciau Gwledig y Mwynglawdd
1-3pm
Gwneud bwydwr adar a mwynhau taith hwyliog o amgylch y parc gwledig, gan chwilio am adar fel yr ewch. Gwisgwch esgidiau addas. Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

Dydd Llun, Chwefror 25 a Dydd Mawrth, Chwefror 26
Amser Stori
Llyfrgell Wrecsam
2-2.30pm
Dewch i ymuno â ni am stori. Ar gyfer plant hyd at 4 oed.
Am ddim

Dydd Llun, Chwefror 25
Crefft
Llyfrgell Wrecsam
Drwy gydol yr wythnos, galwch heibio a mwynhau crefftau, chwileiriau a gweithgareddau eraill gyda’ch plant.
Am ddim

Dydd Mawrth, Chwefror 26
Chreu a Chymryd
Amgueddfa ac Archif Wrecsam
10.30am-12.30pm
Personolwch eich bachyn drws eich hun a mynd ag o adref gyda chi. 3 oed a hŷn.
£1 y grefft

Dydd Mawrth, Chwefror 26
Amser Stori Anhygoel
Llyfrgell Wrecsam
2-2.30pm
Amser stori arbennig gyda’r awdur lleol Sarah Parkinson. Bydd Sarah yn darllen ei stori a  bydd yna daflenni gweithgaredd a chaneuon a rhigymau.
Am ddim

Dydd Mercher, Chwefror 27
Tai Gwydr Bach
Parc Gwledig Tŷ Mawr
1.30-2.30pm
Gwneud eich tŷ gwydr eich hun a phlannu ynddo yn barod ar gyfer y gwanwyn.
£2.60 y person

Dydd Mercher, Chwefror 27
Stori a Rhigwm
Llyfrgell Rhiwabon
2-3pm
Amser stori i blant bach yn Llyfrgell Rhiwabon ar gyfer plant 0-3 oed.
Am ddim

Dydd Iau, Chwefror 28
Stori a Chân
Llyfrgell Wrecsam
2-2.30pm
Amser stori dwyieithog gyda rhigymau a straeon hwyliog i chi eu rhannu gyda’ch baban neu blentyn bach. Ffordd wych i ddatblygu sgiliau gwrando, meddwl a siarad eich plentyn.
Am ddim

Dydd Iau, Chwefror 28
Helfa Be Wela i a Gwehyddu Llygad Duw
Parc Gwledig Tŷ Mawr
1.30-3.30pm
Dewch i weld be welwch chi ar ein Helfa Be Wela i a rhoi cynnig ar wehyddu Llygad Duw.
£2.50

Dydd Gwener, Mawrth 1
Bingo Natur
Mwyngloddiau Plwm a Pharciau Gwledig y Mwynglawdd
10.30-11.15am neu 11.45am-12.30pm
Ymunwch â Kate am sesiwn hwyliog o fingo natur, archwilio’r parc gwledig a dysgu am fywyd gwyllt. Dewiswch pa sesiwn yr ydych am ddod iddi a gwisgwch ar gyfer yr awyr agored.

Dydd Sadwrn, Mawrth 2
Clwb Lego
Llyfrgell Wrecsam
10-11.30am
Rhaid archebu, ffoniwch 01978 292090.
£1.50 fesul plentyn

Os ydych awydd nofio, edrychwch ar y rhestr hon o amseroedd nofio AM DDIM, yn ogystal â gwersi nofio, erobeg dŵr i blant a sesiynau ffitrwydd.

Os hoffech wybodaeth am ynghylch mwy o ddigwyddiadau ledled y fwrdeistref sirol yn ystod hanner tymor mis Chwefror, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam ar 01978 292094 neu fis@wrexham.gov.uk.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ysgol meithrin yn 2019 yw Chwefror 22

YMGEISIWCH NAWR