Mae arddangosfa gelf newydd uchelgeisiol newydd yn cynnwys cerflunwaith a ffilm yn agor nos Wener yn Tŷ Pawb.

Nine Nectarines and Other Porcelain yw sioe unigol sefydliadol yr artist, Molly Palmer a’i nod yw dod ag uchelgais a thynerwch i oriel Tŷ Pawb, gan gwmpasu materion yn cynnwys lles meddyliol, ymddygiad a chwedloniaeth.

Mae’r arddangosfa’n rhan o raglen ehangach Tŷ Pawb ar gyfer 2019-20, Creu / Chwarae, sydd wedi’i threfnu o gwmpas gwaith ffilm sydd newydd ei gomisiynu.

ALLECH CHI WNEUD GWAHANIAETH I FYWYD PLENTYN SYDD MEWN GOFAL?

Chwarae gyda chanfyddiad

Bydd yr arddangosfa yn cynnwys gwaith ffilm sydd newydd ei gomisiynu. Gan fanteisio ar bensaernïaeth anarferol yr oriel, bydd Nine Nectarines and Other Porcelain yn chwarae ar bersbectif wrth roi amrywiaeth o ffyrdd i’r gynulleidfa ddehongli’r gwaith.

Mae Nine Nectarines and Other Porcelain yn annerch y gynulleidfa ynglŷn â’r gwahanol agweddau ar realaeth sy’n cuddio o fewn y ‘real’. Gallai hynny fod ar ffurf gwahanol rywogaethau a phersbectif ar fyd natur, ond hefyd persbectif ar wahaniaethau niwrolegol cudd gan gynnwys poen meddwl, iselder, sgitsoffrenia ac anhwylder deubegwn.

Tra cynhelir yr arddangosfa, caiff Oriel 2 yn Tŷ pawb ei rhannu gan len gorfforol fel bod y ddau hanner gwrthgyferbyniol yn medru eistedd ochr yn ochr ac ymdreiddio i’w gilydd. Bydd y llif rhwng y naill a’r llall yn amlygu ei hun drwy sain a golau.

Creu ‘mannau iachau’

Mae a wnelo’r arddangosfa hefyd â gwaith Tŷ Pawb i hyrwyddo Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) a’r ymdrechion i ddatblygu traethiadau llinellol a goresgyn gwahaniaethau i’r norm o ran iechyd meddwl. Mae’r rhain yn medru arwain at batrymau o ymddygiad ymladdgar sy’n niweidio ein cyrff a’n heneidiau. Mae Nine Nectarines… yn argymell ein bod yn troi ein hegni at i mewn, a gweithio gyda’n gilydd i greu mannau llesol.

Daw teitl yr arddangosfa o gerdd gan Marianne Moore, ac mae’r gwaith ei hun yn cyfeirio at waith ymchwil Palmer i hanes meddygaeth yn llyfrgell Ymddiriedolaeth Wellcome. Roedd hi’n canolbwyntio ar hud a lledrith fel technoleg ar gyfer hunansylweddoli, gan fwrw golwg ar ddiwylliannau lle mae hud a lledrith yn plethu gyda gwyddoniaeth a meddygaeth. Defnyddir defodau a symbolau i atgyfnerthu cylchoedd llesol a chreu cydbwysedd egwyddorol.

Ymunwch â ni am y digwyddiad lansio cyhoeddus am ddim ar gyfer Naw Nectarines a Phorslen Arall ddydd Gwener, 31 Mai, 6 pm-8pm.
Bydd yr arddangosfa yn cael ei dangos tan Awst 4.

Dilynwch Tŷ Pawb ar:
Facebook
Twitter
Instagram

Ai Maethu yw’r dewis i chi?

[button color=”” size=”large” type=”square_outlined” target=”new” link=” http://www.wrexham.gov.uk/welsh/life_events_w/caring/fo