Mara

Mae pobl Wrecsam yn griw cyfeillgar. Ac mae gennym gysylltiadau cryf gyda threfi a dinasoedd ar draws y byd.

Ond gyda Märkischer Kreis yn Yr Almaen mae un o’n cysylltiadau cryfaf.

Felly roeddem yn hapus iawn i groesawu myfyrwraig Märkischer Kreis, Mara Schubert, i Gyngor Wrecsam ar leoliad profiad gwaith rhyngwladol y mis hwn.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Roedd Mara eisoes wedi gweithio mewn llywodraeth leol yn Yr Almaen fel rhan o’i chwrs, ac mae nawr yn cael gweld sut mae pethau’n gweithio yma yn y DU.

Mae hanner ffordd drwy leoliad tair wythnos ac yn byw ger canol y dref gyda chyd fyfyrwyr.

Felly beth yw ei barn?

Yn ei geiriau ei hun…

Felly…Mara…beth yw dy farn am Wrecsam?

“Dyma’r tro cyntaf i mi ymweld â’r DU. “Dwi wir yn mwynhau fy amser yn Wrecsam.

“Mae yma barciau hyfryd ar gyfer mynd am dro ar ôl gweithio. Ac mae’r bobl yn gwrtais iawn gyda phawb ac maent wedi rhoi croeso mawr i mi.

Sut mae pethau yng Nghyngor Wrecsam? Ydi pethau’n wahanol iawn yma o’i gymharu â’r Almaen?

“Hwn yw ail wythnos fy lleoliad ac rydw i wedi bod yn gweithio gyda gwahanol adrannau.

“Rwyf wedi sylwi ar rai gwahaniaethau o ran sut mae pethau’n gweithio.

“Hefyd, mae gennych God Ymddygiad yng Nghyngor Wrecsam, sy’n cynnwys eich cyswllt â chwsmeriaid.

“Mae gennym god yn Märkischer Kreis hefyd, ond mae’n wahanol. Yn ei hanfod, mae’n nodi sut i weithio’n gywir – pa mor hir mae gweithwyr yn gweithio, modelau amser-gwaith a sut i amddiffyn data personol.

“Hefyd mae gwahaniaeth mawr mewn dyletswyddau a chyfrifoldebau.
Mae Cyngor Wrecsam – yn ogystal â sefydliadau eraill – yn gyfrifol am ofal cymdeithasol. Rydych yn trefnu hyfforddiant i ofalwyr cymdeithasol ac ati.

“Ond dyw Märkischer Kreis ddim yn gyfrifol am ofal cymdeithasol. Mae sefydliadau eraill yn gwneud y gwaith yma.”

Felly a yw eich amser yma’n profi’n ddefnyddiol?

“Rwy’n credu fod fy arhosiad yn Wrecsam yn profi’n hynod ddefnyddiol. Gallaf wella fy sgiliau Saesneg a dysgu rhai pethau pwysig am gyngor mewn gwlad dramor.

“Rwyf wedi clywed ychydig o’r iaith Gymraeg hefyd, ac yn gobeithio clywed mwy cyn i fy lleoliad ddod i ben.”

Allwch chi ddysgu ychydig o Almaeneg i ni?

“Wrth gwrs. Rwyf eisiau dysgu ymadrodd defnyddiol iawn yn yr Almaeneg i chi… “Hals- und Beinbruch!”

“Mae’n cyfieithu fel ‘toriad gwddf-a choes’, a all swnio braidd yn rhyfedd! Ond mae’n golygu rhywbeth fel ‘pob lwc!’”

Rhywbeth fel ein hymadrodd ‘break a leg’?

“Ie…efallai!”

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fi Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI