Children's Services

Peidiwch ag anghofio, os ‘da chi isio gweld be’ sy’n digwydd yn ein Bwrdd Gweithredol mis yma,  mae o’n dechrau am 10am

ALLECH CHI WNEUD GWAHANIAETH I FYWYD PLENTYN SYDD MEWN GOFAL?

Yr eitemau ar y rhaglen mis yma yw:

  • Cynllun y Cyngor 2019-22
  • Alldro Refeniw 2018/19 a’r Cynigion Dwyn Ymlaen (gallwch ddarllen mwy yma)
  • Gwerthuso Safle: Cyfleuster Gwaredu Daearegol (gallwch ddarllen mwy am hyn yma)
  • Adolygiad o gyfle posibl i rannu darpariaeth TCC gyda Sir y Fflint (gallwch ddarllen mwy am hyn yma)
  • Cynigion am Gynllun Loteri Treftadaeth Treflun yng Nghanol Tref Wrecsam

Gallwch wylio’r cyfarfod drwy ddilyn y ddolen hon: https://wrexham.public-i.tv/core/portal/home

Ai Maethu yw’r dewis i chi?

DYSGWCH FWY AM FABWYSIADU