Ychydig wythnosau yn ôl dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Mark Pritchard, y bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i Fwrdd Gweithredol y Cyngor yn gofyn i aelodau wrthod galwadau i leoli cyfleuster gwaredu daearegol (gwastraff ymbelydrol) yn y fwrdeistref sirol.

Mae’r adroddiad bellach yn barod a chaiff ei gyflwyno i aelodau yn y cyfarfod ddydd Mawrth nesaf, a fydd yn dechrau am 10am.

Mae’r Cynghorydd Pritchard yn argymell i’r cynghorwyr beidio â chefnogi lleoli cyfleuster o’r fath yn ardal fwrdeistref sirol Wrecsam.

Ai Maethu yw’r dewis i chi?

DYSGWCH FWY AM FABWYSIADU