Os nad ydych wedi bwyta mewn Caffi Cowt Amgueddfa Wrecsam eto, dyma’r esgus berffaith i fynd!

Maent wedi creu pwdin breuddwydiol i ymuno â her fwyd Blwyddyn Darganfod Gogledd Ddwyrain Cymru 2019.

Mae’r bwdin, a elwir yn Nef ar y Ddaear, yn creu blas anhygoel wrth i siocled mêl â sbeisys gyd-fynd â blas oren siarp, wedi’i weini gyda hufen iâ frappe espresso a ffrwythau ffres.

Yn werth ei weld, dyma bwdin arbennig iawn, wedi’i orffen i safon uchel gyda blodyn bwytadwy hardd.

YMGEISIO AM LE MEITHRIN AR GYFER MEDI 2019

Dathliad o fwyd lleol

Mae her fwyd Darganfod Gogledd Ddwyrain Cymru yn ymwneud â dathlu a chodi ymwybyddiaeth o’r golygfa fwyd anhygoel sydd gennym yn ein hardal leol.

I adlewyrchu hyn, mae Nef ar y Ddaear wedi cael ei greu gan ddefnyddio cyfuniad o gynhwysion lleol gorau.

Gall ymwelwyr ddarganfod Eat My Flowers yn Nyffryn Dyfrdwy brydferth lle mae blodau bwytadwy yn cael eu meithrin ar fferm deuluol ers 1865.

Mae Celtic Honey Smith yn cynhyrchu mêl pur, yn syth o’r cwch gwenyn i’r jar, ac yn cael ei gasglu gan ein gwenyn Cymreig ein hunain o amgylch Sir Ddinbych.

Gallwch nawr ymweld â’r Sied Wartheg hufen ia Chilly Cow yn Rhuthun, parlwr newydd ar y safle sy’n cynhyrchu’r hufen iâ lleol gorau o’u llefrith eu hunain. Dewiswch o dros 13 blas gwahanol – dewison ni espresso frappe fel rhan o’n pwdin arbennig

Daw’r siocled o Gwneuthurwr Siocled Crefft Aballu, wedi’i leoli yn yr adeilad hanesyddol hardd sef Ystafelloedd Coco yn yr Orsedd. Adeiladwyd yn 1881.

Mae’r blas citrws, ffres yn ein pwdin yn ddiolch i Mrs Picklepot, sy’n gwneud ei chynnyrch o’r radd flaenaf ei hun yn ei chartref ger Wrecsam. Marmalêd oren a cheuled oren sy’n creu’r blasau bythgofiadwy hyn.

Mae dewis o’r cynnyrch lleol ar gael i ymwelwyr eu prynu o’r siop bwyd yng Nghaffi’r Cowt yn Amgueddfa Wrecsam.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ysgol meithrin yn 2019 yw Chwefror 22

YMGEISIWCH NAWR