Hot weather

Bydd ein casgliadau gwastraff yn dechrau am 6am yfory (19.7.22), yn hytrach na 7:30am, bydd hyn yn helpu ein criwiau i osgoi amseroedd poethaf y dydd.

Os disgwylir i’ch gwastraff gael ei gasglu yfory (19.7.22), rhowch eich biniau/bocsys/bagiau allan heno os yn bosib. Mae’n bosibl y caiff casgliadau eu hatal os bydd y tywydd yn mynd yn rhy boeth i’n timau.

Os bydd eich casgliad yn cael ei fethu, byddwch yn amyneddgar os gwelwch yn dda, byddwn yn gweithio i gwblhau casgliadau cyn gynted â phosibl.

Diolch.

Cymerwch ofal ychwanegol yn y gwres llethol