Byddwch yn ddi-ofn yn wyneb gwastraff bwyd… Byddwch yn Arwr. Ailgylchwch.

Mae Wythnos Ailgylchu 2020 yma a gofynnir i bawb yng Nghymru fod yn Arwyr ac i Ailgylchu.

Bydd ailgylchu gwastraff bwyd yn chwarae rhan fawr yn hyn, ac er mwyn i ni fod yn ddi-ofn yn wyneb gwastraff bwyd, bydd rhaid i bob un ohonom gymryd amser i ddeall yr holl bethau y gallwn eu hailgylchu yn ein cadis bwyd.

Angen cadi bwyd? Archebwch un am ddim ar ein gwefan.

Mae’r rhan fwyaf ohonom yn ailgylchu ein gwastraff bwyd…ond gallwn wella

Mae’r rhan fwyaf ohonom erbyn hyn yn ailgylchu ein gwastraff bwyd yn ein cadis bwyd, ac rydym yn gwneud cynnydd cyson yn Wrecsam. Y llynedd, casglwyd 2,540 tunnell o wastraff bwyd, sy’n swnio fel llawer iawn. Fodd bynnag, rydym yn gwybod bod pobl yn Wrecsam sy’n parhau i roi eu gwastraff bwyd yn eu biniau gwastraff cyffredinol, felly mae digon o le i wella.

Efallai bod eich symptomau ddim yn ddifrifol ond dylech dal cael prawf am Coronafeirws

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Yn anffodus yn Wrecsam mae nifer ohonom yn parhau i fethu ag ailgylchu ein gwastraff bwyd, ac anogwn yn gryf i’r bobl hyn newid eu harferion; mae cymaint o resymau iddynt wneud hyn.

“Ynghyd â’r manteision amgylcheddol mawr, rydym yn cynnig bagiau cadi am ddim, a thrwy ailgylchu bwyd rydych yn rhyddhau gofod yn eich biniau. Mae hefyd yn eich helpu i stopio’ch biniau rhag arogli o fwyd yn pydru – cofiwch fod eich cadi bwyd yn cael ei wagio bob wythnos, nid yw hynny’n wir am eich gwastraff cyffredinol!

“Diolch i bawb sy’n ailgylchu eu gwastraff bwyd ac i’r rhai nad ydynt, dechreuwch wneud eich rhan. Cymrwch amser i ddeall beth sy’n gallu cael ei ailgylchu yn eich cadi bwyd… efallai bydd rhai o’r pethau hyn yn eich synnu!”

Rhowch gynnig ar ein cwis

Meddwl eich bod chi’n gwybod popeth am ailgylchu gwastraff bwyd yn Wrecsam?

Rhowch gynnig ar ein cwis byr i weld os allwch gael marciau llawn!

Sut wnaethoch chi? Edrychwch isod i weld pa bethau eraill sy’n gallu mynd i’ch cadi bwyd.

Beth alla i roi yn fy nghadi bwyd?

Dyma gasgliad o’r pethau sy’n gallu cael eu hailgylchu fel gwastraff bwyd:

• Bwyd sydd dros y dyddiad
• Esgyrn a charcasau
• Plisgyn wyau
• Croen banana (a philion eraill)
• Calonnau afalau
• Bagiau te
• Coffi mân
• Bwydydd amrwd
• Bwydydd sydd wedi llwydo
• Crafion platiau
• Prydau parod heb eu bwyta
• Bwyd brys (e.e. sglodion a phitsas)
• Pysgod cregyn
• Cyllyll a ffyrc pren
• Prennau lolipop

Peidiwch â rhoi deunyddiau eraill i’w hailgylchu yn eich cadi…

Pethau nad ydyn ni eisiau i chi geisio eu hailgylchu fel gwastraff bwyd yw:

• Hylifau (fel llaeth neu olew)
• Deunydd pecynnu
• Bagiau plastig
• Clytiau
• Gwastraff gardd

Cofiwch, os oes angen cadi bwyd newydd arnoch, gallwch archebu un am ddim ar ein gwefan.

Rhedeg allan o fagiau cadi? Clymwch un gwag i handlen eich cadi ar eich diwrnod casglu ac mi wnawn ni adael rholyn newydd i chi. Mae mor syml â hynny!

Sut i gael prawf

YMGEISIWCH RŴAN