Guildhall balcony lit green for Recycle Week 2020

Efallai y byddwch chi’n gweld newid ar flaen Neuadd y Dref os byddwch chi’n cerdded drwy Lwyn Isaf gyda’r nos yr wythnos yma.

Rhwng 21-27 Medi, bydd balconi Neuadd y Dref yn cael ei oleuo’n wyrdd i ddathlu Wythnos Ailgylchu 2020.

Efallai bod eich symptomau ddim yn ddifrifol ond dylech dal cael prawf am Coronafeirws

Thema Wythnos Ailgylchu eleni yw Bydd Wych. Ailgylcha.

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Bydd Wych. Ailgylcha. yw’r cais i ni yng Nghymru eleni. Fe ddylem fod yn falch o’n hymdrechion ailgylchu hyd yn hyn, ond mae’n rhaid i ni ddyfalbarhau ac anelu i wneud hyd yn oed yn well. Gadewch i ni barhau i ailgylchu popeth y gallwn ni o amgylch y cartref, er mwyn gwella ein ffigurau ailgylchu lleol a helpu i sicrhau fod cymru yn cyrraedd rhif un.”

Guildhall balcony lit green from distance

Sut i gael prawf

YMGEISIWCH RŴAN