‘Cadwch yn Bwyllog, Cadwch yn Agos, Cadwch yn Lân’ er mwy ein hamgylchedd

Mae Senedd yr Ifanc Wrecsam wedi cynhyrchu ffilm fer bwerus yn cynnwys ei haelodau yn siarad am y ffyrdd gwahanol y gall pobl ofalu am yr amgylchedd yn ystod y pandemig.

Mae’r bobl ifanc yn y ffilm wedi recordio’r cynnwys yn llwyr yn eu cartref, gardd neu gymunedau lleol wrth gerdded yn ddyddiol. Teitl y fideo dau funud yw ‘Cadwch yn Bwyllog, Cadwch yn Agos, Cadwch yn Lân’ ac mae’n cynnwys nifer o negeseuon pwysig, y gallwn i gyd ddysgu ohonynt.

Y diweddaraf am y rhaglen frechu rhag Covid-19 ar draws Wrecsam a Gogledd Cymru

Gwarchod Byd Natur

Mae Senedd yr Ifanc yn cynrychioli pobl ifanc yn Wrecsam, gan wneud yn siŵr bod eu barn yn cael ei glywed, a Lleihau Newid Hinsawdd yw blaenoriaeth uchaf y grŵp o bleidlais yn 2019.

Cynhaliwyd pleidlais arall y llynedd a phenderfynwyd mai Amddiffyn Natur oedd y maes y dylid canolbwyntio arno i wneud gwahaniaeth yn Wrecsam.

“Gwych”

Dywedodd Darren Williams, Prif Swyddog yr Amgylchedd a Thechnegol: “Mae Senedd yr Ifanc wedi cynhyrchu ffilm fer wych yn cynnwys cyngor da iawn. Os gallant ysbrydoli eraill – ac nid dim ond pobl ifanc eraill, cenedlaethau hŷn hefyd – byddai’n wych i Wrecsam. Rydym angen cymaint o breswylwyr a phosib i fod yn angerddol dros ailgylchu, ac mae cael pobl ifanc mor hyddysg yn arwain trwy esiampl gyda neges bwerus mor ddefnyddiol.”

Plastig a’r amgylchedd

Un o brif themâu’r fideo yw’r effaith mae plastig yn ei gael ar yr amgylchedd. Yn Wrecsam, mae modd ailgylchu nifer o blastigion fel rhan o’n gwasanaeth casglu wythnosol. Dyma rai enghreifftiau o’r mathau o eitemau cartref y gellir eu hailgylchu…

• Potiau iogwrt

• Tybiau menyn/margarin

• Tybiau prydau parod

• Poteli siampŵ

• Poteli sebon cawod

• Poteli hylif glanhau’r ystafell ymolchi/cegin

• Basgedi ffrwythau (ond nid y ffilm na’r papur swigod)

• Y bocsys clir mae bwyd Tsieineaidd/Indiaidd yn aml yn dod ynddyn nhw

• Poteli ysgytlaeth

• Hambyrddau cig

• Tybiau hufen iâ

• Tybiau siocled mawr (Quality Street, Celebrations ac ati)

Mae gofyn i chi wneud yn siŵr eu bod nhw’n lân, heb unrhyw weddillion bwyd neu ddiod ar ôl pan fyddwch chi’n eu hailgylchu 🙂

I gael mwy o wybodaeth am ailgylchu yn Wrecsam, ewch i wrecsam.gov.uk/ailgylchu

😷 Mynnwch y ffeithiau…darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf am raglen frechu Covid-19 GIG Cymru ar gyfer Wrecsam a Gogledd Cymru 👈

CANFOD Y FFEITHIAU