Fel mewn blynyddoedd blaenorol, byddwn yn parhau i wagu eich biniau a chasglu eich ailgylchu fel yr arfer dros gyfnod y Pasg.

Felly os yw eich ‘diwrnod bin’ arferol ar ddydd Gwener neu ddydd Llun, byddwn dal yn gwagu eich bin fel yr arfer ar Ddydd Gwener y Groglith neu ddydd Llun y Pasg….ni fydd gwyliau’r banc yn effeithio ar unrhyw beth.

Y diweddaraf am y rhaglen frechu rhag Covid-19 ar draws Wrecsam a Gogledd Cymru

Canolfan Ailgylchu Brymbo Lodge

Nodyn atgoffa: Os ydych chi am ddefnyddio Canolfan Ailgylchu Brymbo Lodge dros gyfnod gŵyl banc y Pasg bydd angen i chi archebu ymlaen llaw trwy ffonio 01978 801463 cyn 5pm ddydd Gwener.

Hefyd,o ddydd Llun ymlaen bydd canolfannau Brymbo a Phlas Madoc ar agor tan 8pm.

😷 Mynnwch y ffeithiau…darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf am raglen frechu Covid-19 GIG Cymru ar gyfer Wrecsam a Gogledd Cymru 👈

CANFOD Y FFEITHIAU