Waste

Mae’r calendrau casgliadau biniau ac ailgylchu newydd ar gyfer 2021-22 ar gael ar ein gwefan bellach.

Os ydych am weld eich calendr biniau ar gyfer y deuddeg mis nesaf, ewch i wrecsam.gov.uk/biniau, sgroliwch i lawr a chlicio ar eich calendr.

Pethau i’w nodi…

  • Bydd eich diwrnod casglu yn aros yr un fath
  • Bydd casgliadau gwastraff gardd yn rhedeg unwaith y mis o fis Rhagfyr 2021 tan fis Chwefror 2022 ar gyfer rhai sydd wedi talu am y gwasanaeth, a bydd casgliadau arferol bob pythefnos yn ailddechrau ym mis Mawrth
  • Ni fydd casgliadau ar 27 na 28 Rhagfyr eleni, er bydd modd i breswylwyr yr effeithir arnynt roi ailgylchu a gwastraff bwyd ychwanegol allan yr wythnos ganlynol

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Dywedodd y Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Mae’n bwysig i ni sicrhau bod preswylwyr yn ymwybodol bod modd iddynt weld eu calendr casgliadau biniau ac ailgylchu yn rhwydd ar-lein. Mae’n ffordd rhwydd iawn o weld gwybodaeth am eich casgliadau, a gall olygu na fyddwch chi’n methu casgliadau biniau. Os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, edrychwch ar eich calendr ar wrecsam.gov.uk/biniau – ni fydd yn cymryd llawer o amser o gwbl.”

Derbyn rhybudd yn eich atgoffa i roi eich bin allan

Os nad ydych chi am fod yn gwirio eich calendr bob wythnos, gallwch gofrestru i gael rhybudd e-bost yn lle hynny. Caiff ei anfon y diwrnod cyn eich diwrnod casglu i’ch atgoffa i roi eich bin allan, a pha un i’w roi allan.

Ydych chi am gael y negeseuon hyn? Cliciwch ar y botwm isod.

DERBYN RHYBUDD YN EICH ATGOFFA I ROI EICH BIN ALLAN