Os ydych yn ymwelydd rheolaidd â chanol y dref mae’n debyg y byddwch yn gwybod ble mae popeth ac ni fydd angen i chi chwilio am arwyddion.

Ond os ydych yn ymwelydd newydd mae’n debyg y byddwch yn chwilio am arwyddion i’ch cyfeirio at y man lle’r ydych am fynd – Eglwys San Silyn, Tŷ Pawb neu un o’n marchnadoedd.

Oherwydd hyn rydym yn edrych ar ein harwyddion presennol yng nghanol y dref i wneud yn siŵr eu bod i gyd yn gyfredol ac yn pwyntio i’r cyfeiriadau cywir – byddwn yn cael gwared ar arwyddion os nad ydynt yn gyfredol neu’n glir.

Rydym hefyd yn gosod mapiau newydd i ymwelwyr mewn 12 o leoedd gan ddechrau yng ngorsaf drenau gyffredinol Wrecsam.

Need school transport in September? Apply online now

APPLY ONLINE NOW