Junior Gym

Gall pobl ifanc mewn ysgolion uwchradd fanteisio ar sesiynau campfa am ddim bellach.
Mae’r sesiynau ar gael yn y lleoliadau canlynol:

• Byd Dŵr Wrecsam – 01978 297300
• Canolfan Hamdden a Gweithgareddau’r Waun – 01691 77866
• Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans – 01978 288540
• Stadiwm Queensway – 01978 355826

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r canolfannau’n uniongyrchol neu edrychwch ar wefan Freedom Leisure.

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL