Wrexham business support

Oes arnoch chi eisiau cychwyn busnes yn Wrecsam? Hoffech chi gymorth am ddim?

Gall entrepreneuriaid sydd â diddordeb mewn cychwyn busnes yn Wrecsam fanteisio ar lawer o gymorth yn rhad ac am ddim. Mae Cyngor Wrecsam, Busnes Cymru a sawl asiantaeth...
Ysgol Bro Alun

Ydych chi am i’ch plant fynd i ysgol Gymraeg? Rydym yn creu mwy o...

Mae’r galw am addysg Gymraeg ar gynnydd yn Wrecsam, ac felly bydd Bwrdd Gweithredol Cyngor Wrecsam yn trafod cynlluniau'r mis hwn i gynyddu nifer y lleoedd sydd...

Cyhoeddi Artistiaid Cofroddion Wrecsam ar gyfer Dydd Llun Pawb

Mae tîm Oriel Wrecsam/Tŷ Pawb wedi dewis y chwe artist fydd yn creu cofroddion o Wrecsam. Bydd agoriad swyddogol canolfan farchnad, celf a chymunedol newydd Tŷ Pawb yn...

Lansiad llwyddiannus prosiect ADTRAC newydd ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru

Gwnaeth bron dau gant o bobl fynychu lansiad diweddar prosiect ADTRAC newydd yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, yn Wrecsam a Sir y Fflint. Roedd y ddau ddigwyddiad, a gynhaliwyd...

Nofelau graffig AM DDIM mewn pryd at Comic Con Cymru!

Ydych chi’n edrych ymlaen at Comic Con Cymru? Ydych chi wrth eich bodd â nofelau graffig? Wel, os ydych chi’n aelod o’ch llyfrgell leol, gallwch gael gafael ar nofelau...

Mae math newydd o oriel wedi agor yn Tŷ Pawb…

Bydd siopwyr yn gallu tretio eu hunain yn Nhŷ Pawb, diolch i siop newydd sbon sydd wedi agor ei drysau bellach! Cafodd Gallery 01 ei ddatgelu’n swyddogol i’r...
Ysgol Bodhyfrd

Hoffech chi fod yn bennaeth yn ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg fwyaf Wrecsam?

Mae Ysgol Bodhyfryd yn gymuned o bobl – plant, athrawon, rhieni, llywodraethwyr, ffrindiau a chymdogion... Mae’r gymuned hon yn chwilio am arweinydd brwdfrydig i’w harwain a’u helpu i...

Llyfrau Tu Chwith Allan

Gan fod tymor newydd yr ysgolion wedi dechrau, mae Llyfrau Tu Chwith Allan yn ei ôl! Hwn yw’r grŵp ysgrifennu creadigol i blant y mae Llyfrgell Wrecsam wedi...

Mae ymgynghoriad yn dangos bod 38% o ddisgyblion wedi methu’r ysgol oherwydd eu misglwyf!

Mae canlyniadau ymgynghoriad diweddar y Grŵp Tasg a Gorffen i effeithiau misglwyf yn yr ysgol bellach ar gael, a dywedodd 28% o’r ymatebwyr eu bod wedi methu’r...

GWYLIWCH: Myfyrwyr yn cael cipolwg ar gyfleusterau newydd mewn estyniad gwerth £1.5 miliwn i’w...

Cafodd disgyblion chweched dosbarth mewn ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg y cyfle i fwrw golwg dros y cynlluniau ar gyfer eu bloc newydd – ac hyd yn oed...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
15.8 ° C
18.9 °
13.3 °
82%
3.1kmh
0%
Llu
21 °
Maw
13 °
Mer
18 °
Iau
14 °
Gwe
15 °
- Hysbysebu -