Wrexham business support

Oes arnoch chi eisiau cychwyn busnes yn Wrecsam? Hoffech chi gymorth am ddim?

Gall entrepreneuriaid sydd â diddordeb mewn cychwyn busnes yn Wrecsam fanteisio ar lawer o gymorth yn rhad ac am ddim. Mae Cyngor Wrecsam, Busnes Cymru a sawl asiantaeth...

Sut y cafodd plasty trefol gwag ei adnewyddu ..

Mae cyn blasty trefol wedi’i adnewyddu, yn barod i fynd ar y farchnad, diolch i fenter gan Gyngor Wrecsam. Roedd yr eiddo yn Rhosddu wedi’i adael mewn cyflwr...

Gwasanaeth cyswllt bws newydd ar gyfer Canol y Dref

Ydych chi’n defnyddio’r bws i fynd i Ganol Tref Wrecsam? Os ydych chi’n ei ddefnyddio, efallai y bydd gennych ddiddordeb yn yr isod. O ddydd Llun, Tachwedd 20, bydd...

Ateb tymor byr neu broblem hir dymor?

Mae’r cogydd enwog Jamie Oliver wedi treulio misoedd yn ymgyrchu i gael y llywodraeth i atal cwmnïau rhag gwerthu diodydd egni i bobl ifanc o dan 16...

Cynlluniau ar ddangos ar gyfer dyfodol yr ystad dai hon..

Gwahoddir tenantiaid y Cyngor i ddigwyddiad gwybodaeth am welliannau fydd yn cael eu gwneud i’w cartrefi. Rydym ni ar hyn o bryd yn moderneiddio cannoedd o gartrefi ar...

Newyddion gwych i ganol y dref diolch i’r Loteri Genedlaethol

Mae newyddion da ar y ffordd i ganol tref Wrecsam. Ychydig yn ôl fe gyhoeddom fod gwaith yn cael ei wneud ar gais am gyllid gan y Loteri...

Rhy boeth i aros dan do? Ewch i gael hwyl allan yn y gwyllt!

Mae gwyliau'r haf wedi dechrau! Dydi hyn ddim yn amser i gyd-gopïo dan do! Dyma amser i fynd allan i natur a mwynhau rhai anturiaethau awyr agored! I...

Mae myfyrwyr Glyndŵr wedi coginio rhywbeth chwedlonol…

Mae myfyrwyr o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi creu rhywbeth chwedlonol fel rhan o'r arddangosfa ddiweddaraf yn Amgueddfa Wrecsam! Mae arddangosfa, 'Cymru a’i Chwedlau', yn gwahodd ymwelwyr i ymosod...

Ysgolion cymunedol yn cynhyrchu llyfryn ar hanes y Rhyfel Byd Cyntaf

Mae llawer o bethau’n digwydd yr wythnos hon drwy ardal Wrecsam fel rhan o ddigwyddiadau i nodi canmlwyddiant ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae disgyblion o Ysgol...
Housing Repairs Work Planner Job Vacancy

Helpwch ni i ofalu am ein tai cyngor – edrychwch ar y swydd hon…

Rydym yn gyfrifol am ofalu am 11,200 o dai cyngor... Fel y gallwch ddychmygu, mae hynny’n cynnwys llawr o waith atgyweirio a chynnal a chadw ... rydym angen...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
shower rain
12.2 ° C
13 °
12 °
66%
5.1kmh
40%
Mon
9 °
Tue
8 °
Wed
10 °
Thu
11 °
Fri
14 °
- Hysbysebu -