Wrexham business support

Oes arnoch chi eisiau cychwyn busnes yn Wrecsam? Hoffech chi gymorth am ddim?

Gall entrepreneuriaid sydd â diddordeb mewn cychwyn busnes yn Wrecsam fanteisio ar lawer o gymorth yn rhad ac am ddim. Mae Cyngor Wrecsam, Busnes Cymru a sawl asiantaeth...

Sefydlu nodau gyda chynllun ar gyfer Addysg Gymraeg – darllenwch fwy

Bydd Cyngor Wrecsam yn dadorchuddio’i nodau i helpu cymaint o bobl â phosibl i fod yn ddwyieithog, gyda’r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg yn cael ei drafod...
Wrexham Underneath the Arches

Beth sydd werth dros £115 miliwn o bunnoedd i Wrecsam?

Yn ôl y newyddion diweddaraf, mae’r diwydiant twristiaeth yn Wrecsam werth £115.9 miliwn i’r economi leol – swm aruthrol a chynnydd o 37% ers 2010. Mae’r diwydiant hefyd...

Cynghorau’r Gogledd yn lansio Cynnig Twf fydd yn golygu llawer o filiynau o bunnoedd...

Mae chwe chyngor y Gogledd wedi cyflwyno Cynnig Twf yn ffurfiol i Lywodraeth y DU ac i Lywodraeth Cymru. Bydd trafodaethau am y Cynnig yn cychwyn ar...
Are you an ICT lion?

Ydych chi’n arweinydd rhagorol gydag arbenigedd mewn TGCh?

Noder bod y swydd yma bellach wedi cau i geisiadau. Yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, rydym yn chwilio am Arweinydd Tîm Seilwaith profiadol i ymuno â’n tîm TGCh...

Siarad Cymraeg ac yn chwilio am brentisiaeth? Darllenwch ymlaen…….

Mae yna gyfle cyffrous i brentis sy'n siarad Cymraeg ymuno â'n Tîm Digidol, Brand a Chysylltiadau Cyhoeddus prysur sydd wedi ennill gwobrau. Rhennir y brentisiaeth yn 3 rhan...

Darganfyddwch eich artist mewnol yn y gweithdai hyn…

Dyma gyfle gwych i chi wella eich sgiliau mewn ystod o steiliau celf gwahanol gyda chymorth gan arbenigwyr. Yn y fenter newydd a chyffrous yma, mae tWIG (Oriel...

Niferoedd Ymwelwyr ar gynnydd yng Nghanol y Dref

Mae newyddion gwych i ganol y dref gan fod y ffigurau newydd yn dangos bod niferoedd yr ymwelwyr wedi cynyddu 6% i oddeutu 77,000 o ymwelwyr yr...

Hanner tymor o gadw’n heini

Gall cadw eich plant yn brysur yn ystod gwyliau’r hanner tymor fod yn dasg reit anodd. Yn lwcus, gallwn eich helpu i’w difyrru – a chael gwared ar...

Cymryd Eich Busnes i’r Lefel Nesaf

Ydych chi’n berchen ar fenter fach neu ganolig yng Wrecsam? Hoffech chi ddatblygu’ch busnes ymhellach? Os felly, mae gennym ni’r union beth i chi. Os hoffech chi fod...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
14.3 ° C
15 °
14 °
93%
1.5kmh
40%
Sun
22 °
Mon
27 °
Tue
23 °
Wed
25 °
Thu
28 °
- Hysbysebu -