Wrexham business support

Oes arnoch chi eisiau cychwyn busnes yn Wrecsam? Hoffech chi gymorth am ddim?

Gall entrepreneuriaid sydd â diddordeb mewn cychwyn busnes yn Wrecsam fanteisio ar lawer o gymorth yn rhad ac am ddim. Mae Cyngor Wrecsam, Busnes Cymru a sawl asiantaeth...

Disgyblion ysgolion uwchradd Wrecsam yn dathlu eu canlyniadau TGAU.

Mae disgyblion TGAU ar draws Wrecsam yn dathlu heddiw yn dilyn eu llwyddiant yn eu harholiadau. Gwelwyd cynnydd yn y canran o ddisgyblion ar draws y Fwrdeistref yn...

Allwch chi ein helpu ni i ofalu am 11,200 o gartrefi? Edrychwch ar y...

Mae Cyngor Wrecsam yn un o’r darparwyr tai cyngor mwyaf yng Nghymru. Yn wir, rydym ni’n darparu tua 11,200 o gartrefi ar draws y fwrdeistref sirol, ac mae...
Wrexham council news, School reception applications 2019, Wrexham schools

Ceisiadau dosbarth derbyn 2019 yn cau dydd Gwener yma

Y dyddiad terfynol ar gyfer ceisiadau dosbarth Derbyn 2019 yw 23 Tachwedd. Ymgeisiwch rŵan i osgoi colli allan! Gellir ymgeisio ar-lein ar gyfer lle dosbarth derbyn mewn ysgol...

Bydd ceisiadau am Gludiant i’r Ysgol ar gael ar-lein yn fuan

Os oes arnoch angen gwneud cais am gludiant i’r ysgol ar gyfer eich plentyn o fis Medi ymlaen, byddwch yn gallu gwneud hyn ar-lein yn fuan a...
video

GWYLIWCH: Dyma’ch Cynrychiolwyr Senedd Ieuenctid Cymru!

Mae’r Senedd Ieuenctid Cymru cyntaf erioed wedi cael ei ffurfio a chynhaliwyd y drafodaeth gyntaf yn y Senedd yn ddiweddar. Nod y senedd yw rhoi llwyfan i bobl...
Design School Lunch Healthy Plastic Free

Rhowch gynnig ar y gystadleuaeth hon i gynllunio cinio ysgol sy’n iach ac yn...

Blant ac ysgolion Wrecsam – daliwch sylw! Allwch chi gynllunio bocs bwyd ysgol sy’n iach ac heb unrhyw blastig untro? Mae gan ein Tîm Ysgolion Iach a’n Tîm...

Trafodaeth i ddod am ysgolion gynradd Cymraeg – darllenwch fwy

Mae angen ymgynghoriad newydd ar gyfrwng iaith ffederasiwn ysgolion gwledig. Gellid ceisio barn trigolion wrth i Gyngor Wrecsam edrych eto ar ddarpariaeth addysg Gymraeg yng Nglyn Ceiriog. Gallai Cyngor...
Young person

Wyt ti’n berson ifanc? Hoffet ti ddweud dy ddweud am y pethau sy’n digwydd...

Cwestiwn: A ddylai pobl ifanc gael dweud eu dweud ar faterion lleol pwysig? Addysg, cludiant, pethau sy’n effeithio ar eu bywydau pob dydd? Wrth gwrs y dylen nhw! Dylid...

Mae newyddion da ar y ffordd i’r rhai a ddefnyddiwyd y bws 146 i...

Mae newyddion da ar y ffordd i’r rhai a ddefnyddiwyd y bws 146 i Eglwyswen. Bydd y gwasanaeth yn ail-ddechrau o Ddydd Llun, o ddan Pat’s Coaches....

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
haze
18.4 ° C
21.1 °
16.1 °
88%
3.1kmh
90%
Tue
13 °
Wed
18 °
Thu
18 °
Fri
20 °
Sat
18 °
- Hysbysebu -