HMRC

Cyllid a Thollau EM yn gwahodd gweithwyr hunangyflogedig i baratoi i wneud eu ceisiadau

"Cyfieithiad o erthygl gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi" Yr wythnos hon, bydd Cyllid a Thollau EM yn dechrau cysylltu ag oddeutu 3.5 miliwn o gwsmeriaid a all...
Nursery admission

Ceisiadau ar gyfer dosbarth meithrin 2020, penderfyniadau allan ar ddydd Gwener 8 Mai

Os ydych wedi gwneud cais am le ysgol meithrin ar gyfer Medi 2020 byddwn yn cael gwybod os oedd eich cais yn llwyddiannus ai peidio ar ddydd...
Play

Mwy o awgrymiadau am bethau i’w chwarae yn ystod y cyfyngiadau ar symud presennol

Mae gennym fwy o awgrymiadau ar gyfer chwarae yn ystod y cyfyngiadau ar symud presennol, diolch i’n tîm Ieuenctid a Chwarae. Gall treulio amser yn chwarae gyda’ch gilydd...
Bounce Back Loan

Cynllun Benthyciad Adfer Llywodraeth y DU – Nawr ar agor!

Mae Cynllun Benthyciad Adfer Llywodraeth y DU bellach ar agor ar gyfer ceisiadau. Mae’r cynllun hwn yn helpu busnesau bach a chanolig a effeithir gan y coronafeirws (COVID-19)...
digital technology literacy learning

Defnyddio technoleg digidol i gadw mewn cysylltiad – Stori Freda

Mae Freda yn aelod o ddosbarth Llythrennedd Digidol Dysgu Oedolion yng Nghanolfan Adnoddau Cymunedol Acton ac yn ddiweddar mae wedi bod yn defnyddio ei sgiliau digidol newydd. Er...
Half Term

Tudalen Facebook newydd ar gyfer plant addysg gynnar wedi’i hariannu

Mae ein Tîm Addysg Gynnar wedi’i Hariannu wedi agor tudalen Facebook yn ddiweddar sy’n cefnogi rhieni plant mewn addysg gynnar tra eu bod gartref yn ystod y...
home schooling

Mwy o syniadau ar gyfer addysgu gartref

Mae rhai syniadau isod a allai eich helpu yn ystod y dyddiau nesaf pan fyddwch chi’n addysgu eich plant gartref. Cofiwch nad yw’n hanfodol eich bod yn cadw...
Digital Connectivity

Ydych chi’n cael trafferth gyda chysylltedd digidol? Hoffem glywed gennych chi……

Mae gallu mynd ar-lein yn gyflym yn rhywbeth arferol i’r mwyafrif ohonom ond yn rhai rannau o Wrecsam, mae preswylwyr a busnesau yn ei chael yn anodd...
Playing

Parhewch i chwarae. Mae’n llesol i bawb ohonom

Mae ein tîm Chwarae a Chymorth Ieuenctid wedi llunio Bwletin defnyddiol sydd â digonedd o syniadau, argymhellion a dolenni defnyddiol i gefnogi rhieni a theuluoedd er mwyn...
Business Support Wrexham

A yw eich busnes wedi’i effeithio gan y Coronafeirws?

Mae ein Tîm Busnes a Buddsoddiad yn parhau i ddarparu gwybodaeth a chymorth rhagorol i fusnesau ar draws y sir yn ystod y cyfnod ansicr hwn. Os oes...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
12.8 ° C
13.3 °
12.2 °
65%
4.9kmh
0%
Mon
19 °
Tue
18 °
Wed
17 °
Thu
17 °
Fri
16 °
- Hysbysebu -