Tŷ Pawb: Hanner tymor mis Mai ar y we

Mae'r gweithgareddau hanner tymor yr wythnos hon i gyd wedi'u hysbrydoli gan arddangosfa gyntaf un Tŷ Pawb 'Is This Planet Earth?’', arddangosfa a oedd yn dychmygu beth...
Diolch i Athrawon

Mae’n Ddiwrnod Diolch i Athrawon

Heddiw ydi Diwrnod Diolch i Athro ac rydym ni'n gofyn i chi ymuno â ni i ddiolch i'ch athrawon, cymorthyddion dysgu, gofalwyr a’ch rhieni am eu gwaith...
Wrexham Companies

Cwmnïau Wrecsam yn camu i’r adwy i ateb yr alwad am gymorth

Er bod y mwyafrif ohonom yn dilyn y canllawiau i aros adref ac arbed bywydau, mae rhai o gwmnïau Wrecsam wedi bod yn camu i’r adwy i...
Well done Lenka! Wrexham pupil is Overall Winner in Creative Competition

Da iawn Lenka! Disgybl o Wrecsam yw’r Enillydd Cyffredinol mewn Cystadleuaeth Greadigol

Cafodd Lenka Mbaye, disgybl o Ysgol Gynradd Parc Borras yn Wrecsam, ei choroni yn ddiweddar fel Enillydd Cyffredinol Cystadleuaeth Greadigol Show Racism The Red Card ar ôl...
free childcare

Nodyn atgoffa – gofal plant di-dâl i weithwyr hanfodol

1. Ydych chi’n dal i fynd i’r gwaith? 2. Ydych chi’n cael eich ystyried gan eich cyflogwr fel gweithiwr hanfodol? 3. Oes gennych chi blant oed cyn-ysgol? Os ydych yn...
home schooling

Rhagor o syniadau ar gyfer addysgu o gartref

Mae’n wythnos arall o addysgu o gartref ac rydym wedi casglu ychydig o awgrymiadau isod ar eich cyfer chi a’ch plentyn i’ch helpu drwy gydol yr wythnos. Dywedodd...
Karen Evans

Prif swyddog newydd i arwain gwasanaethau addysg

Hoffem gyhoeddi penodiad prif swyddog newydd i arwain ein gwasanaethau Addysg ac Ymyrraeth Gynnar. Ian Roberts sy’n gwneud y swydd ar hyn o bryd, a chyhoeddodd fis Rhagfyr...
wild lockdown

Really Wild Lockdown – Cymerwch ran yn Aseiniad Creadigol cyntaf Celf Cartref Tŷ Pawb

Byddwch yn rhan o'n rhaglen ddogfen gydweithredol! Yn ystod y mis diwethaf rydym wedi bod yn unedig fel rhywogaeth, gan newid ein hymddygiad a mynd i gyfnod o...
HMRC

Cyllid a Thollau EM yn gwahodd gweithwyr hunangyflogedig i baratoi i wneud eu ceisiadau

"Cyfieithiad o erthygl gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi" Yr wythnos hon, bydd Cyllid a Thollau EM yn dechrau cysylltu ag oddeutu 3.5 miliwn o gwsmeriaid a all...
Nursery admission

Ceisiadau ar gyfer dosbarth meithrin 2020, penderfyniadau allan ar ddydd Gwener 8 Mai

Os ydych wedi gwneud cais am le ysgol meithrin ar gyfer Medi 2020 byddwn yn cael gwybod os oedd eich cais yn llwyddiannus ai peidio ar ddydd...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
6.3 ° C
7.2 °
5.6 °
94%
1.6kmh
71%
Maw
16 °
Mer
18 °
Iau
19 °
Gwe
18 °
Sad
20 °
- Hysbysebu -