Ydych chi dan 25 oed? Dyma eich cyfle i bleidleisio ar yr hyn sy’n...

Ydych chi’n angerddol am yr amgylchedd a lleihau plastigau defnydd untro? A yw’n bwysig i chi weithio tuag at ymddygiad llai gwrthgymdeithasol? Neu, ai’r mater pwysicaf i...

Mae dydd Gwener yn Tŷ Pawb newydd wella eto!

Yn ogystal â ffilmiau i'r teulu am ddim o 4pm a’r bargeinion prydau bwyd teulu gwych sydd ar gael yn ein ardal fwyd, gallwch hefyd barcio AM...
Mentor, Teach, Job, Vacancy

Mentora, dysgu a gwneud gwahaniaeth yn eich cymuned…dyma ragor o’n swyddi diweddaraf!

Mae ein tudalen swyddi gwag ar-lein yn parhau i ddiweddaru gyda hyd yn oed mwy o swyddi! Fel rhagflas, dyma ychydig o'r rhai sydd ar gael :-) Mentor...

Llongyfarchiadau Hafod y Wern

Da iawn i Ysgol Gynradd Gymunedol Hafod y Wern sydd wedi ennill Gwobr Ansawdd Genedlaethol Rhwydwaith Cynlluniau Ysgolion Iach Cymru’. I gyflawni'r wobr, cyflawnodd Hafod y Wern yr...

Cam iach ar y blaen!

Mae dau ddigwyddiad yn dod i Lyfrgell Wrecsam a allai eich rhoi chi gam ar y blaen ar eich addunedau byw’n iach yn y Flwyddyn Newydd! Ewch i...

Mae Sêl Top Fwrdd Tŷ Pawb yn ôl!

Byddant yn gyfle i chi gipio bargen neu waredu unrhyw eitemau diangen. Os nad ydych wedi bod o’r blaen, ystyriwch y peth fel sêl cist car dan do!...
J

Gweithio gyda phlant, swyddi pwysig a gwaith rhan amser…dyma ddetholiad o’n swyddi diweddaraf

Dyma ddetholiad o’n swyddi diweddaraf i chi gael golwg arnynt :-) Swyddog Arholiadau – Ysgol Maelor Ydych chi’n swyddog arholiadau profiadol? Rydym yn chwilio am rywun cyfrifol gyda sgiliau...

Canolbwyntio ar ein Perfformiad – sut ydym ni’n perfformio?

Rydym wedi llunio adolygiadau blynyddol o’n perfformiad ar draws nifer o feysydd, gan edrych ar bob maes gwaith y cyngor – meysydd fel addysg, gofal cymdeithasol i...
Building Skills Officer job

Mwy o swyddi diweddaraf y cyngor yma! Ydy un o’r rhain i chi?

Efallai mai eich swydd nesaf fydd gweithio i Gyngor Wrecsam? Mae mwy o swyddi wedi eu hychwanegu i’n tudalen swyddi gwag diweddaraf, felly os nad ydych wedi...

Ein Rhaglen Gyfalaf: Beth sy’n cael ei wario, ac ymhle?

Mae’n rhaid i ni wneud llawer o benderfyniadau ynglŷn â’n sefyllfa ariannol, a sut rydym ni’n mynd i wario a buddsoddi yn y dyfodol agos. Rydym wedi amlinellu...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
shower rain
12 ° C
13.9 °
10 °
93%
3.6kmh
75%
Sun
8 °
Mon
8 °
Tue
8 °
Wed
10 °
Thu
10 °
- Hysbysebu -