Cefnogaeth un i un i bobl ifanc sydd angen cymorth

Mae’r blog hwn yn un o nifer o straeon y byddwn yn eu postio trwy gydol Wythnos Gwaith Ieuenctid 2019 Prosiect gwaith ieuenctid yn Ysbyty Maelor Wrecsam yw...

“Am y tro cyntaf ers oesoedd dw i’n teimlo fy mod ar y trywydd...

Mae’r blog hwn yn un o nifer o straeon y byddwn yn eu postio trwy gydol Wythnos Gwaith Ieuenctid 2019 Prosiect sy’n gweithio â phobl ifanc yw In2change...
video

GWYLIWCH: Disgyblion yn cael blas ar gyfleoedd a buddion defnyddio’r Gymraeg yn y Gweithle

Mae denu mwy a mwy o blant i siarad Cymraeg yn un o’n prif nodau. Yn ogystal â’u hannog i siarad Cymraeg yn y dosbarth, rydym ni hefyd...

Dewch i fod yn rhan o ddathliad pêl-droed yn Wrecsam …

Mae arddangosfa newydd sy'n dathlu treftadaeth bêl-droed gyfoethog Cymru yn dechrau mewn ychydig wythnosau- ac fe'ch gwahoddir i fod yn rhan ohoni! Bydd Pêl-Droed Am Byth yn adrodd...

Bwyd da-deimlad – Mae bwyty newydd wedi agor yn Tŷ Pawb

Mae masnachwr llys bwyd newydd wedi agor ei ddrysau ar gyfer busnes yn Tŷ Pawb yr wythnos hon - ac maen nhw'n bwriadu dod â mwy na...

Peidiwch â methu’r cyfle i gadw’n Heini ar Gyfer yr Haf

Ydych chi’n awyddus i fod yn ffit erbyn yr haf? Rydym yn gwybod fod digonedd o bobl yn hoffi bod yn ffit yn ystod misoedd yr haf, yn...

Digwyddiadau i nodi 10 mlynedd o Safle Treftadaeth y Byd y Draphont Ddŵr

Mae gennym lu o atyniadau ardderchog ar stepen ein drws yn Wrecsam. Ac yn ddiweddarach yn yr haf, byddwn yn nodi degawd ers i rai o’n hatyniadau hanesyddol...
Old Roof Tiles Building House

Rydym angen syrfëwr adeiladu…a’i dyma’r swydd i chi?

Rydym yn chwilio am Syrfëwr Adeiladu i weithio i’n Hadran Tai a’r Economi. Mae’n gyfle gwych ar gyfer unigolyn dynamig ac egnïol i weithio o fewn ein Tîm...

Gallwch wneud cais rŵan am gludiant i’r ysgol ym mis Medi

Yw eich plentyn yn gymwys ar gyfer cludiant am ddim i'r ysgol ym mis Medi? Os ydynt, gallwch wneud cais yn sydyn ac yn hawdd ar-lein rŵan....
St Mary's school Recycling Wrexham

Disgyblion Wrecsam ymhlith y goreuron am ailgylchu

Ym mis Ionawr 2019 lansiwyd Her Llygredd Plastig gan Sky Ocean Rescue a’r Uwch Gynghrair, gan ofyn i ddisgyblion cynradd wneud addewid i ddefnyddio llai o blastig. (Mae’r...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
haze
18.4 ° C
21.1 °
16.1 °
88%
3.1kmh
90%
Tue
13 °
Wed
18 °
Thu
18 °
Fri
20 °
Sat
18 °
- Hysbysebu -