Night out

Ydych chi wedi cynllunio eich noson allan?

Bydd llawer o dafarndai yng nghanol y dref ac mewn ardaloedd gwledig yn agor eu drysau i gwsmeriaid allu mwynhau diod tu mewn am y tro cyntaf...
Parcio Am Ddim

Parcio am ddim yng nghanol y dref tan ddiwedd Medi

Mae parcio am ddim ym mhob maes parcio’r cyngor yng nghanol y dref tan ddiwedd Medi er ein bod yn gofyn i ymwelwyr sylwi ar y terfynau...
video

Diwrnod Chwarae!

Efallai na allwn ni ddod at ein gilydd yng nghanol y dref i ddathlu Diwrnod Chwarae eleni, ond rydym ni’n dal i ddathlu! Felly, byddwn yn cynnal Diwrnod...
Traders

Clicio a Chasglu – 4 man parcio am ddim bellach ar gael ar y...

Mae gwasanaeth “clicio a chasglu” newydd yn cael ei gynnig ar y Stryd Fawr a fydd yn galluogi i chi barcio am ddim am 30 munud er...

CYNLLUN BWYTA ALLAN I HELPU ALLAN

Mae mwy na 32,000 o fwytai ar draws y DU eisoes wedi cofrestru ar gyfer y Cynllun Bwyta Allan i Helpu Allan. Nid bwytai yn unig sy’n gymwys...
help

Helpwch i roi hwb i fusnesau Cymru

Mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (NWEAB) yn gofyn i chi eu helpu i gynllunio hwb i'r economi. Ar hyn o bryd, mae arolwg ar-lein sy'n canolbwyntio ar...
play day video

Peidiwch â cholli ein Diwrnod Chwarae dros y we ddydd Mercher, 5 Awst!

Efallai na allwn ni ddod at ein gilydd yng nghanol y dref i ddathlu Diwrnod Chwarae eleni, ond rydym ni’n dal i ddathlu! Felly, ar 5 Awst, fe...
non-domestic rates

Cyngor Wrecsam grant cychwyn busnes

Grant yw hwn i ddarparu cymorth ariannol i fusnesau sydd newydd eu creu sy'n wynebu heriau gweithredol ac ariannol o ganlyniad i'r argyfwng COVID-19. Diben y grant yw...
Nine Acre

Mae Ymgynghoriad Nine Acre wedi ei ail-lansio heddiw (20.07.20). Dyma eich cyfle i ddweud...

Rydym wedi ail-lansio ein hymgynghoriad ynglŷn â chynlluniau i roi ysgol ar Gae Nine Acre. Mae’r cynigion yn cynnwys adeiladu ysgol newydd i tua 315 o ddisgyblion, ynghyd...
Evening Economy

Paratoi i ailagor economi min nos yn Wrecsam

Ar ôl i gyfyngiadau’r cyfnod clo gael eu llacio’n raddol ac yn dilyn ymateb ardderchog masnachwyr a chyhoedd Wrecsam fel ei gilydd, rydym wrthi’n cynllunio i ailagor...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
light intensity drizzle
16.1 ° C
17.8 °
14.4 °
93%
3.6kmh
75%
Sun
19 °
Mon
24 °
Tue
22 °
Wed
19 °
Thu
16 °
- Hysbysebu -