Ian Roberts, Wrexham Council

Prif Swyddog Addysg yn ymddeol yn 2020

Mae bob amser yn drist nodi bod rhywun yn gadael. Felly mae’n ddrwg gennym gyhoeddi y bydd un o’n Prif Swyddogion yn ymddeol yn 2020. Bydd Ian Roberts, Prif...

‘The Ripple Effect’: Myfyriwr Glyndŵr yn troi breuddwyd yn realiti

Roedd gan John Brinkley, myfyriwr Glyndŵr, freuddwyd o ddod yn awdur/darlunydd llyfr comics a gyhoeddwyd. A diolch i BCM Boarder Collectibles yn Tŷ Pawb mae ei freuddwyd...

Ydych chi’n ddysgwr neu’n athro yn Wrecsam? Tarwch olwg ar hwn…

Ydi eich plentyn yn ddisgybl yn un o’n hysgolion? Neu ydych chi’n athro neu’n athrawes? DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON. Os felly, efallai...
Computer Mouse Office Skills Job Latest

Yn gyfathrebwr da gyda sgiliau swyddfa? Mwy o’n swyddi diweddaraf…

Cymhorthydd Taliadau Tai Mae’n gwasanaeth tai yn gyfrifol am reoli 11,500 o dai cyngor, ac rydym yn chwilio am rywun i brosesu anfonebau ac ad-daliadau, yn ogystal â...

Tîm Bryn Alyn yn hyfforddi ar gaeau Real Madrid

Cafodd disgyblion o ysgol uwchradd yn Wrecsam y cyfle i ymarfer ar gaeau hyfforddi un o glybiau pêl-droed gorau Ewrop yn ystod taith ddiweddar i Sbaen. Cafodd rai...
video

FIDEO: Cipolwg ar fynedfa newydd Ysgol Clywedog

Yn ddiweddar, daeth y waith yn Ysgol Clywedog ar Ffordd Rhuthun, Wrecsam i ben. Mae mynedfa’r ysgol wedi’i hailwampio’n llwyr, mae waliau gwydr smart wedi’u gosod ar hen...
School Office Job Latest Admin

Unigolyn llawn cymhelliant gyda sgiliau gweinyddol ardderchog ei angen…mwy o’n swyddi diweddaraf

Dyma bedair swydd arall a allai fod o ddiddordeb i chi :-) Ysgrifennydd Ysgol – Ysgol Gynradd Gymunedol Parc Acton Mae Ysgol Gynradd Parc Acton yn chwilio am unigolyn...
video

O’r gegin i ofalu

Gall gweithio gydag oedolion a phobl ifanc mewn gofal cymdeithasol fod yn heriol. Ond, i’r person iawn, gall fod yn foddhaus iawn. Gall gweithio ym maes gofal cymdeithasol...

Mae cae 3G Clywedog bron yn barod – cymerwch gipolwg!

Yn ôl yn niwedd mis Hydref, cyhoeddom y newyddion bod cae 3G yn dod i Glywedog. Disgwylir i’r cae newydd gael ei gwblhau ar ddechrau mis Rhagfyr, does...
Roman Walker, Ysgol Bryn Alyn

Ysgol wedi’i syfrdanu gan lwyddiant cyn-ddisgybl

Mae cyn-ddisgybl o ysgol yn Wrecsam, Roman Walker, yn achosi cryn dipyn o gyffro yn y byd criced proffesiynol, wrth iddo dderbyn contract dwy flynedd gan Forgannwg. Mae...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
few clouds
4.5 ° C
6.7 °
2.2 °
87%
7.2kmh
20%
Sun
2 °
Mon
5 °
Tue
4 °
Wed
4 °
Thu
5 °
- Hysbysebu -