Best Dressed Window

Amser ar ôl i roi cynnig ar gystadleuaeth y ffenest orau wedi’i haddurno

Mae digon o amser ar ôl i fusnesau yn Wrecsam roi cynnig ar gystadleuaeth y Ffenest Orau wedi’i Haddurno sy’n dilyn un thema – yr Hydref. Mae hon...
Schools

Mae ysgolion yn gweithio mor galed i gadw’ch plant yn ddiogel… cofiwch eu cefnogi...

Rydyn ni’n deall y bydd llawer o rieni’n poeni am y nifer o ysgolion sydd wedi’u heffeithio’n ddiweddar gan absenoldebau oherwydd y coronafeirws. Diogelu'r bobl yr ydych yn...
butchers market

Ydych chi wedi ymweld â Marchnadoedd Wrecsam?

Marchnad y Cigyddion Y tu mewn i’r adeilad bendigedig yma o’r 19eg Ganrif, fe ddewch chi o hyd i drysor cudd o fusnesau lleol gwych, yn cynnwys barberiaid,...

Diwrnod Aer Glân 2020

Gan fod heddiw’n Ddiwrnod Aer Glân, mae Cyngor Wrecsam wedi cymharu’r lefelau Nitrogen Deuocsid yn yr orsaf ansawdd aer ar Ffordd Buddug yn Wrecsam yn ystod y...
Red Lion pub in Marchwiel, Wrexham

Cyflwyno hysbysiad gwella ar y Red Lion, Marchwiail

Mae Hysbysiad Gwella wedi ei gyflwyno ar y Red Lion, Marchwiail, wedi iddynt beidio â chymryd camau rhesymol i reoli trefniadau cadw pellter cymdeithasol yn yr eiddo. Ymwelodd...
Back to School

Cyfyngiadau clo lleol – canllawiau ar fynd i’r ysgol

Nid yw’r cyfyngiadau clo lleol a gyflwynwyd yn Wrecsam yn cael effaith ar ysgolion a disgyblion a dylai staff barhau i fynd i’r ysgol. Diogelu'r bobl yr ydych...
Ysgol Clywedog’s Eco-Action Taskforce Group

Myfyrwyr Wrecsam yn ennill cystadleuaeth newyddiaduraeth amgylcheddol fyd-eang

Mae myfyrwyr Ysgol Clywedog yn dathlu ar ôl ennill prif wobr categori Cydweithio Rhyngwladol yn rownd derfynol cystadleuaeth newyddiaduraeth amgylcheddol fyd-eang. Gweithiodd Grŵp Tasglu Gweithredu-Eco Ysgol Clywedog (sy’n...
Could you work in our Digital Services Team? Take a look at this job…

Allech chi weithio yn ein Tîm Gwasanaethau Digidol? Tarwch olwg ar y swydd hon…

Mae gweithio yn ein Tîm Gwasanaethau Digidol yn gyfle gwych i’r person cywir... Fel cyngor sydd am fod yn sefydliad digidol, gall y person cywir ein helpu ni...
year 6

A yw eich plentyn newydd ddechrau ym Mlwyddyn 6?

Os yw eich plentyn wedi dechrau ym Mlwyddyn 6 eleni, mae’n amser dechrau meddwl am ble hoffech iddynt fynychu'r ysgol uwchradd. Mae ceisiadau bellach ar agor a'r dyddiad...
School Uniform

Oes gennych chi hawl i gael cymorth gyda chostau gwisg ysgol? Darllenwch fwy i...

Enw newydd Grant Gwisg Ysgol Llywodraeth Cymru yw’r Grant Datblygu Disgyblion, ac os ydych chi’n gymwys ar ei gyfer, fe gewch chi wneud cais rŵan i gael...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
light rain
10.8 ° C
11.1 °
10 °
72%
1.8kmh
100%
Maw
15 °
Mer
15 °
Iau
11 °
Gwe
12 °
Sad
12 °
- Hysbysebu -