School Uniform

Oes gennych chi hawl i gael cymorth gyda chostau gwisg ysgol? Darllenwch fwy i...

Enw newydd Grant Gwisg Ysgol Llywodraeth Cymru yw’r Grant Datblygu Disgyblion, ac os ydych chi’n gymwys ar ei gyfer, fe gewch chi wneud cais rŵan i gael...
Teaching Assistant Job Children Work

Gyda phrofiad o weithio gyda neu ofalu am blant? Edrychwch ar y swyddi hyn…

Caru plant? …tic! Gyda phrofiad o weithio gyda neu ofalu am blant? …tic! Eisiau gwneud cyfraniad cadarnhaol i’w haddysg? …tic! Wel, efallai mai heddiw yw eich diwrnod lwcus… Mae sawl cyfle...
Back to school

Nodyn atgoffa – mae canllawiau mynd nôl i’r ysgol dal i fod yn eithriadol...

Fe ddylai pob disgybl fod nôl yn yr ysgol yn llawn amser erbyn hyn ac yn dilyn y canllawiau i’w cadw’n ddiogel. Mae hyn yn newyddion da i...

Annog i gadw pellter cymdeithasol yng Ngogledd Cymru

Mae sefydliadau ar draws Gogledd Cymru yn cydweithio er mwyn atgoffa pobl ifanc o’r angen i gadw pellter cymdeithasol yn y rhanbarth ac i helpu i frwydro...
business

Diogelwch eich busnes, diogelwch eich dyfodol gyda digidol

Os ydych chi eisiau rhoi gwybod i gwsmeriaid eich bod wedi ailagor yn ddiogel neu os ydych eisiau gweld arian yn llifo unwaith eto er mwyn sefydlogi...
Best Dressed Window

Annog masnachwyr i roi cynnig ar Gystadleuaeth y Ffenestr neu Stondin Farchnad Orau

Rydym yn gobeithio dod a blas o'r Hydref ar draws holl sectorau yng nghanol y dref drwy annog busnesau i roi cynnig ar ein Cystadleuaeth Ffenestr Orau. Fel...
Lord Barry Jones and Councillor Mark Pritchard

Hyderus, er gwaethaf y cyfnod anodd

Mae dau ffigwr amlwg sy’n arwain yr ymdrech i gefnogi’r economi yng Ngogledd-ddwyrain Cymru, Gorllewin Swydd Gaer a Chilgwri (Wirral) yn dweud eu bod nhw’n hyderus ynglŷn...
School Transport

Gorsaf fysiau Wrecsam yn ailagor a’r wybodaeth ddiweddaraf ar gludiant ysgol cyhoeddus

Mae newyddion da ar gyfer defnyddwyr bysiau yn Wrecsam gan fod yr orsaf fysiau wedi ail-agor i'r cyhoedd gydag arwyddion cadw pellter cymdeithasol ychwanegol a phwyntiau diheintio...
Live music

Atgoffa busnesau na chaniateir cerddoriaeth fyw o dan y cyfyngiadau presennol

Mae busnesau Wrecsam yn cael eu hatgoffa na ddylent ganiatáu perfformiadau byw, gan gynnwys drama, comedi a cherddoriaeth, i gymryd lle yn eu safleoedd. Efallai bod eich...
Street Entertainers

Diddanwyr Stryd i ddod â gwên i wynebau ymwelwyr â chanol y dref

O ddydd Sadwrn fe fydd ymwelwyr â’r dref yn cael eu diddanu gan lu o ddiddanwyr stryd gwahanol a fydd yn sicr o ddod â gwên i...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
5.3 ° C
7.8 °
2.2 °
96%
2kmh
0%
Gwe
12 °
Sad
12 °
Sul
12 °
Llu
10 °
Maw
13 °
- Hysbysebu -