Ydych chi’n chwilio am hwyl i’r teulu yr haf hwn? Edrychwch ar hwn…

Mae'n adeg honno o'r flwyddyn unwaith eto pan fydd gwisg ysgol yn cael ei daflu i waelod y bin golchi dillad am ychydig wythnosau a bydd teuluoedd...
video

“Newid pwysig i Wrecsam” – cyngor yn croesawu datganiad am hwb trafnidiaeth newydd

Mae’r Gogledd-ddwyrain yn elwa ar ffrwyth swyddi o ansawdd da a buddsoddi mewn seilwaith, diolch i’r polisïau sy’n sail i Gynllun Gweithredu newydd Llywodraeth Cymru ar yr...
Adtrac youth project wrexham news

“Prosiect yn gwneud gwahaniaeth go iawn i bobl ifanc”

Rydym gyd yn gwybod gall bywyd bod yn anodd i bobol ifanc. A gallent fod yn adnoddech fyth os mai rhaid iddyn nhw ddelio gyda lles meddwl gwael...

Pwy sy’n dathlu ei 5ed penblwydd yn Tŷ Pawb yr wythnos hwn?

Mae yno wastad bethau mae angen mynd i'r afael â nhw'n sydyn – ond weithiau, rydyn ni'n brysur yn cynllunio at y dyfodol ac yn anghofio canolbwyntio...

Gwelliannau i Ganol y Dref – cyfle i weld beth sydd wedi ei gynllunio

Oes ganddoch chi ddidordeb mewn beth sy'n mynd ymlaen yn ganol y dref? Bydd cynlluniau ar gyfer gwelliannau i ganol y dref yn cael eu dangos mewn digwyddiad...

Allan o’r ysgol, i mewn i gelf…

Ydych chi'n chwilio rywbeth creadigol i'w wneud yn ystod gwyliau? Beth am cymryd ran yn ein Dosbarth Meistr Ysgol Gelf Haf! Bydd siawns i adeiladu offerynnau cerdd ac...

Beth ddigwyddodd yng nghyfarfod y Bwrdd Gweithredol ddoe?

Beth ddigwyddodd yng nghyfarfod y Bwrdd Gweithredol ddoe? Cyfarfu ein Bwrdd Gweithredol ddoe, gan gytuno, nodi neu gymeradwyo nifer o eitemau busnes. Mae’n bosibl eich bod eisoes wedi gweld...
video

Pa ysgol sy’n cael adeilad chweched dosbarth newydd?

Mae’r cynlluniau wedi eu cymeradwyo a’r nawdd yn barod – golyga hynny y gellir cychwyn gweithio ar chweched dosbarth newydd sbon yn Ysgol Morgan Llwyd! Y Cynghorydd Andy...

Mwy o newyddion da i Addysg Gymraeg

Mae’r bwriad i ymgynghori ar gynlluniau i gynyddu niferoedd disgyblion Ysgol Bro Alun wedi derbyn cymeradwyaeth gan ein Bwrdd Gweithredol. Bydd ymgynghoriad yn dechrau'n fuan a fydd yn...

Golau Gwyrdd ar gyfer Ysgol Gynradd Cyfrwng Cymraeg

Y newyddion diweddaraf gan ein Bwrdd Gweithredol, os nad ydych chi eisoes yn ei wylio adref, yw bod ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg i 210 o ddisgyblion wedi...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
14.3 ° C
15 °
14 °
93%
1.5kmh
40%
Sun
22 °
Mon
27 °
Tue
23 °
Wed
25 °
Thu
28 °
- Hysbysebu -