live

Gig Nos Wener yn Tŷ Pawb – yn fyw ar Facebook!

Gan nad oes modd i ni gynnal ein rhaglen gerddoriaeth fisol Yn Fyw Yn Y Sgwâr, rydym ni wedi penderfynu defnyddio tudalen Facebook Tŷ Pawb i ddarparu...
Business

£14,410 miliwn yn cael i gyflwyno o dan Ryddhad Ardrethi Busnes

Mae £14,410 miliwn nawr wedi’i gyflwyno i 1220 o fusnesau yn Wrecsam o dan gefnogaeth rhyddhau ardrethi busnes a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. Er bod ceisiadau yn parhau...
COVID 19 Advice for Businesses

Mae’r Porthol Cynllun Cadw Swydd nawr yn fyw!

Os oes gennych fusnes ac wedi gorfod rhoi gweithwyr ar seibiant gallwch nawr gyflwyno cais neu ofyn i’ch cyfrifydd wneud hynny ar eich rhan. Cyn dechrau ar y...

Bydd Booktrust yn eu hannog i ddarllen

Os ydych yn edrych am ffyrdd i annog eich plentyn i ddarllen yn ystod yr wythnosau nesaf, mae gan Booktrust Cymru ffordd wych i’ch helpu. Y mis hwn,...

Credyd Cynhwysol a Sgiliau Cynhwysol!

A oes arnoch chi angen gwneud cais am gredyd cynhwysol, ond ddim yn siŵr ble i ddechrau? A ydych chi’n awyddus i elwa o wasanaeth chwilio am waith...
Reception

Derbyniadau Dosbarth Derbyn ar gyfer mis Medi 2020

Os ydych chi wedi gwneud cais am le mewn dosbarth derbyn ar gyfer mis Medi 2020, byddwch bellach wedi cael gwybod a oedd eich cais yn llwyddiannus...
Pub closed

Busnesau yn ymateb yn dda i’r cyfyngiadau coronafirws

Yn ystod yr ychydig ddyddiau diwethaf mae swyddogion ein tîm Gwarchod y Cyhoedd a Heddlu Wrecsam wedi bod yn ymweld â safleoedd trwyddedig yn y fwrdeistref sirol...
COVID 19 Advice for Businesses

A ydych yn gymwys i wneud cais am y Gronfa Cadernid Economaidd newydd?

Bydd y Gronfa Cadernid Economaidd, a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru, yn darparu cymorth ariannol ychwanegol yn ystod pandemig y Coronafeirws ac yn cynorthwyo sefydliadau i...
3D printer

Ysgolion Wrecsam yn cynhyrchu Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) i helpu â’r frwydr yn erbyn...

Mae nifer o ysgolion yn Wrecsam yn gweithio’n galed i gynhyrchu ‘PPE’ i helpu gweithwyr rheng flaen y GIG. Mae’r cyfarpar diogelu personol – yn enwedig fisorau wyneb...
Business

£6.1 wedi’i ddyrannu i fusnesau yn Wrecsam

Mae £6.1 miliwn wedi’i ddyrannu i fusnesau yn Wrecsam dan y gefnogaeth rhyddhad ardrethu busnes a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae staff Cyllid a TGCh, gan gynnwys nifer...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
12.8 ° C
13.3 °
12.2 °
65%
4.9kmh
0%
Mon
19 °
Tue
18 °
Wed
17 °
Thu
17 °
Fri
16 °
- Hysbysebu -