J

Gweithio gyda phlant, swyddi pwysig a gwaith rhan amser…dyma ddetholiad o’n swyddi diweddaraf

Dyma ddetholiad o’n swyddi diweddaraf i chi gael golwg arnynt :-) Swyddog Arholiadau – Ysgol Maelor Ydych chi’n swyddog arholiadau profiadol? Rydym yn chwilio am rywun cyfrifol gyda sgiliau...

Canolbwyntio ar ein Perfformiad – sut ydym ni’n perfformio?

Rydym wedi llunio adolygiadau blynyddol o’n perfformiad ar draws nifer o feysydd, gan edrych ar bob maes gwaith y cyngor – meysydd fel addysg, gofal cymdeithasol i...
Building Skills Officer job

Mwy o swyddi diweddaraf y cyngor yma! Ydy un o’r rhain i chi?

Efallai mai eich swydd nesaf fydd gweithio i Gyngor Wrecsam? Mae mwy o swyddi wedi eu hychwanegu i’n tudalen swyddi gwag diweddaraf, felly os nad ydych wedi...

Ein Rhaglen Gyfalaf: Beth sy’n cael ei wario, ac ymhle?

Mae’n rhaid i ni wneud llawer o benderfyniadau ynglŷn â’n sefyllfa ariannol, a sut rydym ni’n mynd i wario a buddsoddi yn y dyfodol agos. Rydym wedi amlinellu...

Meddwl am gychwyn eich busnes cyntaf? Gallwn ni helpu

Os ydych chi'n barod i gychwyn eich busnes eich hun ond angen help llaw, yna gallai hyn fod yn ddelfrydol i chi. Mae Tŷ Pawb a Hwb Menter...

Dysgwch sut i ddarganfod y straeon cudd y tu ôl i wrthrychau canoloesol…

Hoffech chi ddysgu mwy am adnabod a chofnodi darnau arian a seliau canoloesol? Efallai bod gennych chi rai gwrthrychau rydych chi wedi'u cael eich hun ac yr hoffech...

Dod yn gymuned gyfeillgar i ddementia – Holt

Bu i berchnogion busnes lleol, staff, Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu ac aelodau o’r gymuned gymryd rhan yn y sesiwn ffrindiau Dementia yn Peal O’Bells yn Holt...

Mae Freedom Leisure yn codi hwyl wrth godi arian ar Ddiwrnod y Byd Ar...

Bydd nifer o ddigwyddiadau codi arian yn cael eu cynnal yng nghanolfannau hamdden Wrecsam yr wythnos hon. Bydd digwyddiadau elusennol er budd Sefydliad Prydeinig y Galon Cymru yn...

Y Cyngor yn nodi’r hyn sydd angen ei wneud yn yr Argyfwng Hinsawdd

Ddoe, edrychodd cyfarfod o'n Cyngor llawn ar a ddylai Wrecsam ddatgan argyfwng hinsawdd ai peidio, yn unol ag awdurdodau cenedlaethol a rhanbarthol eraill. Rydym wedi gwneud llawer o...

Sicrhau bod plant yn cael y dechrau gorau i fywyd

Gall pum mlynedd gyntaf unrhyw blentyn siapio eu dyfodol. Gall cael y dechrau cywir atal problemau presenoldeb ysgol, cam-drin sylweddau, diweithdra, salwch, a marwolaeth cynnar hyd yn...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
few clouds
7.2 ° C
8.9 °
5.6 °
75%
4.1kmh
20%
Iau
5 °
Gwe
7 °
Sad
7 °
Sul
6 °
Llu
5 °
- Hysbysebu -